LU svinīgā Senāta sēde. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Latvijas Universitātes (LU) 104. dzimšanas dienā, 28. septembrī, LU svinīgajā Senāta sēdē tika sveikti LU goda doktori, emeritus profesori un promocijas ceremonijā godināti jaunie doktori.

Svinīgo Senāta sēdi atklāja LU Senāta priekšsēdētāja Dace Balode. Savā uzrunā viņa atskatījās uz LU attīstības vēsturi, atklājot, ka “Universitāte vienmēr ir biju pārmaiņu vēju iespaidota – dažas no pārmaiņām notikušas nepieciešamības dēļ, citas nāca uzspiestas no ārpuses, un vēl bija pārmaiņas, kuras prasīja iekšējā izaugsme.” Norādot, ka tagad, esot pārmaiņu priekšā, ir jānovērtē to, "kas ir bijusi LU bagātība līdz šim, tie ir LU cilvēki, kas šeit strādājuši un strādā," un Senāta priekšsēdētāja aicina visus iesaistītos plānot un strādāt, lai nākotne nebūtu “lēciens tumsā”. “Lai cik un kādas pārmaiņas LU ir skārušas, vienmēr nozīmīga ir profesionalitāte, godprātība, taisnīgums un arī akadēmiskas novitātes dzirksts,” secināja D. Balode.

LU Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš, sveicot visus klātesošos Universitātes dzimšanas dienā, norādīja, ka “bez saknēm nevar augt neviens, arī LU." Akcentējot par starptautiskajiem universitāšu reitingiem, I. Kalviņš norādīja: "Lai gan pēdējā THE reitingā esam vislabāk novērtētā Latvijas universitāte, bet ar to ir par maz”, un, lai mēs būtu viena no 500 labākajām universitātēm pasaulē, ir jāapvieno spēkus, “tāpēc ir vajadzīga pleca izjūta arī no fakultātēm.”

Par LU Padomes uzdevumiem I. Kalviņš uzsvēra, ka tā cīnās gan “par labāku studiju kvalitāti, gan par atbalstu zinātnei, gan par ieguldījumu valsts izaugsmē – ne tikai ekonomiskajā, bet arī mentālajā ziņā.”

LU rektors Indriķis Muižnieks, uzrunājot visus klātesošos un sveicot LU jubilejā, apsveica arī par labi padarītu darbu – par lieliskajiem uzņemšanas rezultātiem, par augsto absolventu skaitu iepriekšējā studiju gadā, par pieaugumu aizstāvēto promocijas darbu skaita ziņā, par labiem panākumiem Eiropas un Latvijas zinātnisko darbu konkursos, par interesantiem un labiem plāniem studiju un zinātniskā darba vides attīstīšanā Akadēmiskajā centrā.

Par jaunajiem izaicinājumiem LU misijas izpildē rektors atklāja, ka “Universitāti redzam kā atvērtu sistēmu, kurā tiek aicināti gan studenti, gan izcilākie skolu absolventi, gan tie, kuriem vēl nepieciešama palīdzība, lai kļūtu par izcilībām. Universitāte ar saviem simts pastāvēšanas gadiem ir parādījusi, ka var un prot tikt cauri pārbaudījumiem, kļūstot stiprāka,” secināja I. Muižnieks un ir pārliecināts, ka LU 105. jubilejas gadā “mēs turpināsim izaugsmi un attīstību. Būsim Latvijas attīstības pamats, pildot enerģijas un Saules funkciju, kas nes gan kultūras, gan zinātnes, gan ekonomiskā brieduma vidi mūsu tautai un valstij.”

Goda tituli

Svinīgajā Senāta sēdē LU Goda doktora diplomi tika pasniegti:

  • Mersburgas augstskolas (Hochschule Merseburg) profesoram Georgam Hillriham (Georg Hillrichs);
  • Brno Masarika universitātes profesoram Milanam Polam (Milan Pol);
  • Prāgas Kārļa universitātes doktoram Pāvelam Štollam (Pavel Štoll);
  • Kalifornijas Universitātes Losandželosā doktoram Robertam Lorenam Kūnam (Robert Lawrence Kuhn).

LU emeritus profesora goda tituli tika piešķirti:

  • profesorei Zentai Anspokai;
  • profesorei Malgožatai Raščevskai;
  • profesorei Sandrai Beatricei Sebrei;
  • profesoram Viesturam Paulam Karnupam;
  • profesoram Robertam Škaparam.

 LU jaunie doktori

LU 104. dzimšanas dienā tika godināti jaunie doktori: Kristīna Bojāre, Antoņina Mackeviča, Pāvels Pestovs, Marks Vēvers (Mark Wever), Ilze Stikāne, Reinis Vilciņš, Agnese Lastovska, Ieva Rodiņa, Marija Ābeltiņa, Linda Berga, Sabīne Bērziņa, Edmunds Vanags, Laura Kadile, Vija Kalniņa, Aleksandra Buņina, Antra Medne, Līga Romāne-Kalniņa, Vanda Visocka, Klāvs Zariņš.

Muzikālu sveicienu LU 104. jubilejā klātesošajiem veltīja Universitātes vīru koris "Dziedonis". 

Dalīties

Saistītais saturs

Par godu LU 104. gadadienai notiks svinīgā Senāta sēde
25.09.2023.

Par godu LU 104. gadadienai notiks svinīgā Senāta sēde

Gūsim iedvesmu Latvijas Universitātes jubilejas svinībās
25.09.2023.

Gūsim iedvesmu Latvijas Universitātes jubilejas svinībās