Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir pasākumu kopa skolēnu izglītošanas paplašināšanai un padziļināšanai dabaszinātnēs un, it īpaši, ķīmijā.

JĶS skolēnu nodarbību organizēšanas nolūks:

 • veicināt interesi un motivāciju apgūt ķīmiju un citas dabaszinātnes;
 • nodrošināt iespējas skolā apgūtās ķīmijas zināšanas un prasmes padziļināt un paplašināt;
 • pilnveidot pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas un IT izmantošanas prasmes;
 • veidot izpratni par ķīmijas un indivīda, sabiedrības un vides mijiedarbību, tehnoloģiju nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības attīstībā;
 • informēt par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas un karjeras izaugsmes iespējām ķīmijas jomā, popularizēt studijas LU Ķīmijas fakultātē.

Organizatori

JĶS darbu organizē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar JĶS darbību atbalstošajām vairāk kā 10 Latvijas izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. JĶS nodarbības vada LU nodarbību vadītāji – docētāji, doktoranti vai maģistranti un JĶS atbalstošo skolu ķīmijas skolotāji.

Dalībnieki

 • JĶS darbā brīvprātīgi piedalās skolēni, kuri skolā jau apgūst ķīmiju. JĶS var piedalīties arī jaunāki skolēni, ja viņu priekšzināšanas ir pietiekošas mācību satura apguvei.
 • Dalībnieku pienākums ir regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalīties JĶS nodarbībās, ievērot darba drošības noteikumus, ikreiz veikt mājas darbus un sagatavoties nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā.
 • Uzsākt piedalīties JĶS nodarbībās skolēni var arī mācību gada laikā.

JĶS norise

 • JĶS nodarbības notiek visu mācību gadu, vienu reizi mēnesī ( parasti sestdienās).
 • Nodarbībās skolēni veic pētnieciskus darbus, eksperimentus un projekta darbus, tiekas ar zinātniekiem, piedalās semināros un diskusijās u.c.
 • Visiem JĶS dalībniekiem un skolotājiem vienu reizi mācību gadā LU Ķīmijas fakultātē tiek organizēts nsolēguma pasākums „Jauno ķīmiķu forums”.

Rīgā JĶS netiek īstenota, piedāvājot pievienoties “ 8 soļi pretī ķīmijai”.


 

 Nodarbību cikls “ 8 soļi pretī ķīmijai” - 12. klases skolēniem

 

Organizatori

Nodarbību cikla koordinatore: Madara Rakšte, nodarbību vadītāji docētāji, doktoranti vai maģistranti, kā arī piesaistīti vieslektori no ķīmijas jomas uzņēmumiem.

“8 soļi pretī ķīmijai” dalībnieki 

 • 12. klases skolēni, kuri skolā apgūst ķīmiju, ir domājuši vai vēlas studēt ķīmiju. 
 • Uzsākt piedalīties nodarbību ciklā skolēni var, reģistrējoties mācību gada sākumā, aizpildot anketu: https://ej.uz/8-soli-preti-kimijai-2023-2024 
 • Dalībnieku pienākums ir regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalīties nodarbību ciklā, ievērot darba drošības noteikumus, ikreiz veikt mājas darbus un sagatavoties nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā.

“8 soļi pretī ķīmijai” norise

 • Nodarbības notiek visu mācību gadu, katru otro nedēļu, sestdienās.
 • Nodarbības sastāv no 8 teorijas nodarbībām, kas norisinās attālināti Zoom vidē un 8 laboratorijas darbiem, kas notiek klātienē, Jelgavas ielā1.
 • Nodarbībās skolēniem tiek veicināta interese par  inovatīviem ķīmijas risinājumiem un to pielietojumu dažādās industrijās, tādējādi veicinot tehnoloģiju un zinātnes attīstību.
 • Visiem dalībniekiem kopā ar JĶS un skolu skolotājiem vienu reizi mācību gadā LU Ķīmijas fakultātē tiek organizēts noslēguma pasākums „Jauno ķīmiķu forums”.
 • Saziņa ar reģistrētajiem dalībniekiem notiek caur e-pastu, informējot par nodarbību grafiku, tematiem un mājas darbiem.
 • Informācija par reģistrāciju un nodarbību ciklu atrodama www.kf.lu.lv
   
 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Rakšte