Dienas programma

11.00 Dekānes prof. Daces Balodes uzruna

Ievadvārdi, studijas teoloģijas un reliģijpētniecības nozarē. Interesentiem iespējams uzdot jautājumus.

13.00 Studijas LU TF

Kopsavilkums par studijām LU TF – studiju līmeņi, programmas, uzņemšanas nosacījumi, budžeta vietas, stipendiju iespējas studiju laikā u.c. Pēc prezentācijas iespējams uzdot jautājumus. Konsultācijas, atbildes uz jautājumiem.

14.00 Tikšanās ar MSP un DSP direktoru prof. Valdi Tēraudkalnu

Maģistra un doktora studiju programmu uzbūve, iestāšanās nosacījumi, apgūstamie kursi un citas studiju piedāvātās iespējas. Interesentiem iespējams uzdot programmas direktoram jautājumus.

15.00 Studijas LU TF – runā LU TF studenti!

LU TF studentu pašpārvaldes pārstāves Džeina un Evelīna pastāstīs vairāk par studiju pieredzi, kā arī par to, kā studenti var iesaistīties fakultātes darbībā un kādi ieguvumi ir būt daļai no fakultātes studentu pašpārvaldes. Konsultācijas, atbildes uz jautājumiem

16.00 Tikšanās ar BSP direktoru prof. Ralfu Kokinu

Bakalaura studiju programmas uzbūve, iestāšanās noteikumi, tajā apgūstamie kursi un citas studiju piedāvātās iespējas. Interesentiem iespējams programmas direktoram uzdot jautājumus.

 

Dodies uz Teoloģijas fakultāti:  (Ja saite nerādās, lūgums izmantot citu interneta pārlūku)