Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte piedāvā iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju kultūras kontekstā. Teoloģijas studijās tiek iegūta pamatizpratne par kristietības un dažādu citu reliģiju (islāma, jūdaisma, budisma, hinduisma u.c.) uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos. Studijas dod iespēju apgūt arī iemaņas reliģisku norišu pētniecībai. Studentiem tiek piedāvātas arī plašas iespējas piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+.

Video

Dekāne

Prof., Dr. theol. Dace Balode