Projekta nosaukums: Hybrid Biodegradable Coating for One-Wire Peripheral Nitinol Stent for Prevention of Restenosis and Plaque Formation

Projekta akronīms: HybbiStent

Projekta līguma numurs: ES RTD/2021/19

Projekta koordinators: Dr. Natalia Beshchasna, Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS, Drēsdene, Vācija

Projekta partneri:      

Latvijas Universitāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Rīga, Latvija

Nano Prime, Polija, Dr. Oleg Mischenko

MAT PlasMATec, Einzelunternehmen, Vācija, Dr. Andreas Mucha

Projekta īstenošanas termiņš: no 2021. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. maijam (36 mēneši)

Projekta kopējais budžets/finansējums: 868610,00 EUR

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 210000,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 

M-era.Net projekta info: https://www.era-learn.eu/network-information/networks/m-era-net-2/m-era-net-joint-call-2020/hybrid-biodegradable-coating-for-one-wire-peripheral-nitinol-stent-for-prevention-of-restenosis-and-plaque-formation

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Dr. Roman Viter

Projekta īss kopsavilkums/ abstract:

Peripheral arterial disease (PAD) is caused by atherosclerosis of major vessels supplying the lower extremities and lead to the limited walking ability and reduced quality of life. Self-expanding stents from nitinol revolutionized the treatment of PAD. In spite of significant progress of this technology in the last years, complications, such as in-stent restenosis and re-occlusion rates, are still results of stent implantations. The proposed project HybbiStent aims to develop an unique double-layer coating technology for one-wire peripheral nitinol stent, aimed to minimize the risks of in-stent restenosis and plaque formation due to the use of chemically modified biomimetic lipophilic nanoparticles, carbon-coated iron nanoparticles and detonation nanodiamonds, imitating the structure of natural lipoproteins as anti-restenosis agents. The successful implementation of the project will lead to a competitive product in interventional cardiology with a high public value and commercialization potential.

Projektā veicamie darbi, LU:
•    Funkcionālo nanodaļiņu raksturojums ar optiskās un (difūzās atstarošanas, caurlaidības, absorbcijas) fotoluminiscences spektroskopijas, FTIR, XRD un SEM metodēm;
•    PEO pārklātu stentu raksturojums ar optiskās un (difūzās atstarošanas, caurlaidības, absorbcijas) fotoluminiscences spektroskopijas, FTIR, XRD un SEM metodēm;
•    Optiskās sistēmas izstrāde nanodaļiņu izdalīšanās noteikšanai no stenta pārklājuma šķidruma dinamikas in-vitro testos;
•    Kopīga in-vitro pārbaude nanodaļiņu atbrīvošanai no stenta pārklājuma.