Projekta nosaukums latviski: Skaitliski precīza Foka apmaiņa (PREFEX)

Projekta nosaukums angliski: Precise Fock exchange (PREFEX)

Projekta numurs: lzp-2020/2-0251

Projekta vadītājs: Andris Guļāns

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optemetrijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Informācija par projektu

Elektronu struktūras aprēķiniem, izmantojot blīvuma funkcionāļa teoriju, ir milzīga ietekme uz mūsdienu materiālzinātni. Pirmo principu metožu pareģošanas spējas aizvien pieaug, un tas ne tikai palīdz uzlabot mūsu izpratni par fizikāliem un ķīmiskiem procesiem, bet arī paver iespējas atklāt jaunus materiālus. Būtisks iemesls šīm pieaugošajām iespējām ir jauni apmaiņas un korelācijas funkcionāļi, piemēram, hibrīdi, kuri apvieno puslokālu blīvuma funkcionāļa teoriju un Hartri-Foka apmaiņu. Taču mūsdienu elektronu struktūras simulāciju programmatūra izmanto tuvinājumus, tādus kā pseidopotenciāļi, līdz ar to rodas šaubas par mūsdienu rīku skaitlisko precizitāti un to radīto rezultātu reproducējamību. Turklāt dotajā brīdī nav tādu pirmo principu etalondatu un pieeju, kuras varētu efektīvi un droši izmantot šādu etolandatu radīšanai. PREFEX sniegs ieguldījumu aprakstītās problēmas risināšanā, (i) izveidojot un demonstrējot augstas precizitātes un augstas veiktspējas rīku aprēķiniem ar hibrīdiem funkcionāļiem pievienoto plakano viļņu metodes ietvaros, (ii) izveidojot etalondatu bibliotēku, kuru varēs izmantot citu elektronu struktūras kodu precizitātes novērtēšanai.

Papildu informācija par projektu projekta tīmekļvietnē (angļu valodā)