Projekta nosaukums latviski: Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā

Projekta nosaukums angliski: Rethinking Statelessness: Resistance and Collaboration during the Second World War in Latvia

Projekta numurs: lzp-2020/2-0212

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Uldis Neiburgs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas vēstures institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta izpētes centrā ir pretošanās un kolaborācijas kā konceptuāli savstarpēji saistītu, bet morāli atšķirīgu stratēģiju mijiedarbības izpēte Latvijas Otrā pasaules kara vēsturē. Projekts, balstoties vēstures un socioloģijas zinātnes teorētiskajās un metodoloģiskajās atziņās, tiecas meklēt atbildes uz tālāk minētajiem jautājumiem:

  1. Kādi bija galvenie motīvi un faktori, kas Otrā pasaules kara laikā iedrošināja vai atturēja Latvijas iedzīvotājus no militāras/politiskas pretošanās un kolaborācijas ar padomju un/vai nacistu okupācijas varām?
  2. Kāds bija pretošanās kustības dalībnieku un kolaborantu, kuri apzināti sadarbojās ar/pretojās padomju un/vai nacistu režīmam, politiskais, sociāldemogrāfiskais un psiholoģiskais raksturojums?
  3. Kā pretošanās un kolaborācija Otrā pasaules kara laikā reprezentēta Latvijas sociālajā atmiņā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990./1991. gadā?

Īpaša uzmanība tiek pievērsta nacionālo partizānu/pašaizsardzības vienību 1941. gada jūnijā-augustā un kureliešu kustības 1944. gada vasarā-rudenī darbības izvērtējumam pretošanās/kolaborācijas problemātikas kopējā kontekstā. Vienlaikus tiek veikta arī sistēmiska analīze, kā pretošanās un sadarbība atspoguļota biogrāfiskajos stāstījumos un politiskajos/kultūras diskursos, kuriem dažādos veidos ir bijusi noteikta loma gan mūsdienu vēstures pētniecībā, gan sociālajā atmiņā.

Kopumā projekts sniegs ieguldījumu Latvijas Otrā pasaules kara vēstures pētniecībā, nodrošinot konceptuālu un interpretējošu teorētisko ietvaru tēmas izpētē, kā arī jaunus vēsturiskos faktus attiecībā uz pretestības/sadarbības saiknēm okupētajā Latvijā (1940–1945). Projekta ietvaros līdzās zinātniskajām publikācijām, tostarp monogrāfijai un SCI rakstiem, un citām aktivitātēm, tiek veikts arī promocijas pētījums vēsturē, tā sekmējot Latvijas jauno zinātnieku kapacitāti.

Papildu informācija par projektu

Projekta noslēguma ziņa