Projekta nosaukums latviski: Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālā transformācija un ilgtspēja Latvijas ekonomikas restartēšanai un modernizācijai

Projekta nosaukums angliski: Digital transformation and sustainability of Small and Medium Enterprises (SMEs) to relaunch and modernise Latvian economy

Projekta numurs: lzp-2020/2-0061

Projekta vadītājs: Ramona Rupeika-Apoga

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Aktualitāte: COVID-19 rezultātā daudzi uzņēmumi bija spiesti pāriet uz attālinātu darbību, lai apmierinātu klientu vajadzības sociālās distancēšanās apstākļos. Dažiem uzņēmumiem un nozarēm šī transformācija ir izdzīvošanas jautājums. Tajā pašā laikā MVU digitālā transformācija ir ne tikai nepieciešamība, bet tā arī dod iespēju Eiropas sabiedrībai kļūt par pasaules līderi digitalizācijas jomā, panākt ekonomiskos, sabiedriskos un vides ieguvumus. Projekta mērķis ir izpētīt MVU digitālās transformācijas mehānismu to ilgtspējas nodrošināšanai, pamatojoties uz resursu orķestrēšanas teoriju. Projekta novitāte ir visaptverošo zināšanu iegūšana par MVU digitālu transformācijas mehānismu, ievērojot budžeta ierobežojumus. Galvenā sagaidāmā sociālekonomiskā ietekme ir tāda, ka liels MVU skaits saņems visaptverošas zināšanas un tādējādi arī spēju attīstīt uz novatoriskām idejām balstītas ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās darbības / vērtību ķēdes. MVU saņems praktiskus risinājumus kā labāk plānot un pārvaldīt savas resursu darbības, kas ir būtiski elementi veiksmīgai biznesa transformācijai. 

Projekta galvenie zinātniski rādītāji ir 2 zinātniskās publikācijas, publicētas WoSCC vai SCOPUS datu bāzēs.

Papildu informācija latviešu valodā

Papildu informācija angļu valodā