Projekta nosaukums latviski: Kompleksu ģeofizikālo datu integrēšana un izmantošana grunts piesārņojuma kartēšanā

Projekta nosaukums angliski: Geophysical data integration and application to soil contamination mapping

Projekta numurs: lzp-2020/2-0171

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Dr. geol. doc. Jānis Karušs

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Vēsturiski piesārņotas teritorijas ir plaši izplatīta parādība bijušajās PSRS republikās. Mūsdienās šādas teritorijas apdraud vides kvalitāti un apkārtējo iedzīvotāju veselību. Latvijā ķīmiskais piesārņojums ir aktuāls, tomēr līdz šim pilnībā nav apzināta tā izplatība un sastāvs pat valstiski nozīmīgos objektos, kur grunts piesārņojums var radīt valsts mēroga vides problēmas. Ģeofizikālās izpētes metožu izmantošana ir efektīvas pieeja vēsturiskā piesārņojuma izpētei un kartēšanai. Tomēr ar dažādām metodēm iegūto ģeofizikālo datu apvienošana un interpretācija ir būtiska ģeofizikas problēma, kas bieži tiek risināta subjektīvi, jo vieni un tie paši mērījumu dati nereti tiek interpretēti atšķirīgi. Tas norāda uz nepieciešamību izstrādāt rīkus un pieeju, kas ļautu veikt objektīvāku iegūto ģeofizikālo mērījumu interpretāciju. Īpaši nozīmīga būtu šādu rīku pielietošana grunts piesārņojuma izplatības un detalizētas uzbūves izpētē. Pētījuma mērķis ir veikt integrētu ģeofizikālo datu interpretāciju grunts piesārņojuma izpētē, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus. Tie sniegs jaunu ieskatu ģeofizikālajos datos, ar statistisko sakarību palīdzību iegūstot neatkarīgu informāciju, kas palīdzētu mērījumu interpretācijā. Grunts piesārņojuma izpēte tiks veikta vairākās būtiski piesārņotās teritorijās Latvijā, pielietojot tādas ģeofizikālās metodes kā radiolokāciju, grunts elektriskās pretestības mērījumus un seismisko izpēti.