Projekta nosaukums latviski: Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes

Projekta nosaukums angliski: Selection of chemical biomarkers for the risk assessment of exposure to food contaminants using wastewater samples analysis

Projekta numurs: lzp-2020/2-0128

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU), Ķīmijas fakultāte

Projekta vadītājs: Vadims Bartkevičs

Projekta sadarbības partneris: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta finansējums: kopējais projekta finansējums 100 389 EUR, LU daļa 74 628 EUR, sadarbības partnera daļa 25 761 EUR

Uz notekūdeņiem balstītā epidemioloģija (WBE) ir jauna pieeja notekūdeņu paraugos esošo ķīmisko vielu analīzei, lai noteiktu iedzīvotāju ekspozīciju attiecībā uz ķīmisko vielu iedarbību. Pēdējos gados tika veikti vairāki pētījumi, lai paplašinātu WBE pielietošanas jomas, piemēram, novērtējot cilvēku ekspozīciju attiecībā uz pārtikas piesārņotājiem (pesticīdiem, polifluoralkilvielām un mikotoksīniem). Tomēr joprojām pastāv vairāki atklāti zinātniski jautājumi, kas jāattīsta, lai veiksmīgi piemērotu WBE jaunās jomās. Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas, kuru pamatā ir augstas izšķirtspējas masspektrometrijas, piemēram, Orbitrap un jonu ciklotrona rezonanses MS, pielietojumu attiecībā uz pārtikas piesārņotāju izplatības un ekspozīcijas novērtējumu. Biomarķieru noteikšana tiks veikta, lai novērtētu sabiedrības veselības stāvokli un iespējamos riskus.

Projektā ir paredzēta inovatīvu analītisko metožu izstrāde un biomarķieru pielietojums sabiedrības veselības novērtējumam pilsētvidē, analizējot ar pārtikas piesārņotāju un pārtikas uzturvielu  biomarķietu izplatību notekūdeņu sistēmās. Analītisko metožu pielietojums reālo notekūdens paraugu analīzēm sešu mēnešu posmā sniegs unikālo informāciju par pārtikas piesārņotāju metabolītu izplatību, kā arī uztura lietošanas paradumiem iedzīvotāju vidū.

Informācija par projekta rezultātiem (angļu valodā)