Projekta nosaukums latviski: Elektrona elektrona mijiedarbības modeļi elektronu kvantu optikas ierīcēs cietvielā         

Projekta nosaukums angliski: Electron-electron interaction models for solid-state electron quantum optics devices

Projekta numurs: lzp-2020/2-0281

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Ģirts Barinovs

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir pārvarēt kritisku plaisu izpratnē par elektronu mijiedarbību elektronu kvantu optikas pusvadītāju ierīcēs, lai sekmētu jaunus kvantu sensoru un metroloģijas pielietojumus. Mūsdienu vienelektronu avoti uz pieprasījumu rada elektronu viļņu paketes, kas pārvietojas ballistiski, ļaujot veidot sarežģītas ierīces, līdzīgi viena fotona kvantu ierīcēm. Nopietns izaicinājums šajā jomā ir apmaiņas statistikas ietekmes divu daļiņu kvantu interferences rezultāta efekta atšķiršanai no klasiskās Kulona mijiedarbības vāji ekranētos viļņvados un staru dalītājos. Projektā tiks attīstīts teorētisks modelis Kulona mijiedarbībai starp divām elektronu viļņu paketēm, kuras saduras un sadalās pilnībā iztukšotā kvantu punkta kontaktā un identificēti fizikālie apstākļi un eksperimentālie parametri staru dalītāja optimizēšanai kvantu optikai (piemēram, elektronu tomogrāfijai) un Kulona sensoriem (vienelektrona elektrometriem). Rezultāti būs atspēriena punkts jauniem sadarbības projektiem ar vadošajām eksperimentālajām grupām kvantu vienelektrona tehnoloģiju attīstībai.