Erasmus+ stipendija

Erasmus+ studiju mobilitātes finansiālie nosacījumi

Mobilitātes realizēšanai students saņem Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar ceļošanu un uzturēšanos ārvalstīs saistītos izdevumus.

Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no Eiropas Komisijas līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas ikmēneša likmes Erasmus+ studiju mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Mobilitātes perioda faktisko finansējumu nosaka, reizinot gala mērķa valstij atbilstošo mēneša likmi ar mobilitātes perioda mēnešu skaitu. Nepilna mēneša gadījumā attiecināmais finansējums tiek noteikts reizinot nepilnā mēneša dienas ar 1/30 daļu viena mēneša vienības izmaksu

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ Finansējuma līguma parakstīšanas LU izmaksā studentam avansa maksājumu 90% apmērā no kopējās noteiktās mobilitātes finansējuma summas.

Atskaites dokumentu iesniegšana Erasmus+ mobilitātes beigās, uzskatāma par studenta pieprasījumu mobilitātes finansējuma noslēguma maksājumam (10% apmērā) Universitāte 45 kalendāra dienu laikā izmaksā studentam noslēguma maksājumu vai pieprasa izmaksātā mobilitātes finansējuma atmaksu (ja mobilitātes periods ir ticis saīsināts).

Erasmus+ ikmēneša stipendijas likmes studiju mobilitātei 2021./2022. ak. gadā

460 EUR        Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Serbija, Igaunija, Lietuva

500 EUR        Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Horvātija, Slovēnija, Turcija

650 EUR        Vācija, Austrija, Spānija, Portugāle, Malta,  Kipra, Grieķija, Itālija

670 EUR        Francija, Nīderlande, Beļģija

700 EUR        Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Somija, Īrija, Luksemburga, Islande


Studiju mobilitātes dalībniekam, kam piešķirts maznodrošinātas ģimenes/personas statuss, piemērojams papildu finansējums 100 EUR apmērā par katru mobilitātes mēnesi.