Latvijas Universitātes (LU) Cēsu filiāle atrodas vienā no senākajām Latvijas pilsētām, kura ne tikai lepojas ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī ar inovatīviem kultūras un pilsoniski atvērtas sabiedrības veidojošiem projektiem. Filiāle atrodas Cēsu vecpilsētā pie Rožu laukuma, studējošajiem pilsētas vide sniedz patīkamus atelpas brīžus lekciju starplaikos.

LU Cēsu filiāle piedāvā studiju iespējas vairākās dažāda līmeņa studiju programmās:

  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris”;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • 2024./25. studiju gadā arī profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais darbs"
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

Kvalitatīvs un mūsdienīgs studiju process filiālē organizēts tā, lai studenti, studējot tuvāk savai dzīves vietai, studijas veiksmīgi var savienot ar darbu. Cēsu filiālē strādā augsti kvalificēti LU mācībspēki. Daudzu darbības gadu laikā par lektoriem kļuvuši arī vietējie savas jomas profesionāļi. Cēsu filiālē ir mūsdienīga studiju vide. Studiju ēkai blakus ir plaša zaļā zona, kur iespējams realizēt āra nodarbības, kas īpaši svarīgi ir skolotāju programmās. Filiālē ir profesionāla, motivēta un atbalstoša darbinieku komanda. Cēsu filiāles absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū visā Vidzemē.

Filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālajās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

Cēsu filiāle piedāvā informāciju arī par Latvijas Universitātes plašo mūžizglītības programmu piedāvājumu, ko var apgūt filiālē.

 

Direktore Mārīte Raudziņa