Pirmssvētku nedēļā Latvijas Universitātes (LU) Lielā aula ieskandina 10 vasaras izlaidumus, lai sveiktu 1094 jaunos speciālistus! Šīs nedēļas laikā savus izlaidumus svinīgi atzīmēs vairākas LU fakultātes. Universitāte sveic ikvienu absolventu šajā nozīmīgajā dzīves notikumā!

Lai kur jūs dotos un kādus mērķus jūs izvirzītu, atcerieties, ka jums ir spēks un zināšanas, lai piepildītu savus sapņus. Esiet drosmīgi, radoši un neatlaidīgi savos centienos, un nešaubieties par savām spējām sasniegt lielas lietas.

LU Medicīnas fakultāti (MF) absolvē vairāk nekā 300 jaunie veselības aprūpes speciālisti

Fakultātes svinīgie mirkļi notiks 18. jūnijā LU Lielajā aulā plkst. 10.00 un plkst. 13.00.

LU MF īsteno piecas pamatstudiju un trīs maģistra līmeņa studiju programmas, tādēļ šovasar fakultāti absolvēs 87 ārsti, 140 māsas, 7 zobārsti, 27 radiogrāferi un 16 farmācijas bakalauri. Augstākā līmeņa studijas noslēgs 7 māszinību un 17 farmācijas maģistranti.

Par teicami izstrādātiem pētījumiem noslēguma darbos LU rektora atzinības rakstus pasniegs 47 fakultātes absolventiem, bet studijas ar izcilību pabeigs 6 studenti.

Starp bioloģijas ekspertiem - 123 LU absolventi

Bioloģijas fakultātes (BF) izlaidums notiks 19. jūnijā plkst. 10.00, LU Lielajā aulā.

Šogad diplomus par bakalaura grāda ieguvi bioloģijā saņems 53 studenti, bet par bioloģijas maģistriem kļūs 34 absolventi. Maģistra programmu sporta zinātnē absolvēs 12 studenti. Diplomus ar izcilību jeb ”sarkanos” diplomus pasniegs 18 BF studentiem, savukārt rektora atzinību saņems 26 studenti.

BF īsteno arī divas kopīgās studiju programmas, kuru izlaidumi ieplānoti citā laikā. LU, Latvijas  Biozinātņu un teholoģiju universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes maģistra programmas “Uzturzinātne” absolventi savu izlaidumu jau nosvinēja 14. jūnijā, bet 28. jūnijā to vēl gaida 15 LU un Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura programmas “Biotehnoloģija un bioinženierija” absolventi.

150 jaunie datorikas speciālisti

Datorikas fakultātes izlaidums notiks 19. jūnijā plkst. 13.00, LU Lielajā aulā.

Datorikas fakultāti šovasar absolvē 150 jaunie speciālisti – 109 bakalaura programmas studenti un 41 maģistra programmas students, turklāt papildus par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi LU rektora atzinības rakstus saņem 36 bakalaura programmas studējošie un 21 maģistra programmas studējošais. 

Svinīgs notikums 44 vēstures, arheoloģijas un filozofijas speciālistiem

Vēstures un filozofijas fakultātes izlaidums ieplānots 19. jūnijā plkst. 16.00, LU Lielajā aulā.

Šogad vēstures un arheoloģijas bakalaura studiju programmu absolvēs 15 studenti, bet par nozares maģistriem kļūs 15 absolventi. Filozofijas bakalaura studiju programmu absolvēs deviņi studējošie, filozofijas maģistra studiju programmu – pieci, turklāt viens - ar izcilību. Viens vēstures un arheoloģijas maģistrants saņems rektora atzinības rakstu par teicami izstrādātu pētījumu noslēguma darbā.

Ķīmiķu rindas papildina 80 LU absolventi

Ķīmijas fakultātes (ĶF) svinīgais mirklis norisināsies 20. jūnijā plkst. 10.00, LU Lielajā aulā.

Šogad 80 studenti kļūs par jaunajiem speciālistiem – no tiem bakalaura studijas absolvēs 34 studenti, maģistra grādu ķīmijā iegūs – 30, savukārt profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā – 16.

Studijas ar izcilību pabeigs jeb “sarkano diplomu” saņems divi bakalaura līmeņa studenti, divi maģistra līmeņa studenti un divi profesionālā maģistra līmeņa studenti.

Savukārt par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora atzinības rakstus saņems 18 jaunie speciālisti.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu ekspertu saimi šogad papildinās 92 jaunie speciālisti

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) izlaidums notiks 20. jūnijā plkst. 13.00, LU Lielajā aulā.

LU Rektora atzinības raksti piešķirti 19 ĢZZF studentiem, savukārt diplomus "ar izcilību" jeb “sarkanos” diplomus saņems 5 studenti.

Vairāk nekā 300 studenti absolvēs LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) svinīgie mirkļi norisināsies 21. jūnijā plkst. 10.00, 13.00 un plkst. 16.00 LU Lielajā aulā.

Fakultāti šovasar absolvēs 293 jaunie speciālisti, no tiem 199 bakalaura un 105 maģistra studiju programmās. 

Diplomu ar izcilību saņem 15 absolventi, savukārt par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora atzinības rakstus pasniegs 62 jaunajiem speciālistiem.

Studiju gada noslēgumā tradicionāli notiek gandrīz 30 izlaidumi, diplomus saņem vairāki tūkstoši jauno speciālistu. Universitāte sirsnīgi sveic visus absolventus un aicina neapstāties pie šī sasnieguma un turpināt studijas LU jau nākamajā studiju līmenī – maģistrantūrā vai doktorantūrā!

Vēl plānotie izlaidumi Latvijas Universitātē: 

  • 25. junijā plkst. 10.00 un plkst. 13.00 – Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes izlaidums;
  • 26. jūnijā plkst. 10.00, 13.00 un plkst. 16.00 – Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes izlaidums ;
  • 27. jūnijā plkst. 11.00, 14.00 un plkst. 18.00 – Sociālo zinātņu fakultātes izlaidums;
  • 28. jūnijā plkst. 10.00 – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes izlaidums; plkst. 14.00 – Teoloģijas fakultātes izlaidums; plkst. 18.00 - LU un Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura programmas “Biotehnoloģija un bioinženierija” izlaidums;
  • 1. jūlijā plkst. 10.00 – Humanitāro zinātņu fakultātes izlaidums;
  • 2. jūlijā plkst. 13.00 – Juridiskās fakultātes izlaidums.

Plašāka informācija par izlaidumiem (pa studiju programmām) pieejama LU portāla notikumu kalendārā.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitāti šovasar absolvējuši 2 222 jaunie speciālisti
04.07.2024.

Latvijas Universitāti šovasar absolvējuši 2 222 jaunie speciālisti

Jūlija pirmajās dienās - 317 LU absolventi!
01.07.2024.

Jūlija pirmajās dienās - 317 LU absolventi!

Jūnija izskaņā – vairāk nekā  800 LU absolventu
25.06.2024.

Jūnija izskaņā – vairāk nekā 800 LU absolventu