Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Latvijas Universitāte (LU) būtiski uzlabojusi rezultātus vairākās pasaules universitāšu reitinga “The Times Higher Education Impact Rankings 2024” (Ilgtspējīgas attīstības jeb ietekmes reitings) kategorijās. LU, Latvijas vadošā universitāte, ir atzīta par 78. labāko pasaulē kategorijā, kurā tiek vērtēts augstskolas sniegums miera, taisnīguma un labas pārvaldības jomā, bet trīs citās kategorijās tā ierindojusies TOP 200 universitāšu vidū. LU atkārtoti saņēmusi visaugstāko kopvērtējumu Baltijas augstskolu vidū. 

“Latvijas Universitātes atkārtota atzīšana par vadošo augstskolu Baltijā ilgtspējīgas attīstības jomā ir mūsu apņēmības un darba novērtējums starptautiskā līmenī. Mēs uzsveram vides, sociālo un ekonomisko ilgtspējas mērķu mijiedarbību un to horizontālu īstenošanu Universitātes darbībā arī turpmāk. Tas ir apliecinājums tam, ka izmantojam laikmetīgas pieejas, veicinot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Esam gandarīti, ka mūsu vīzija ir augsti novērtēta arī starptautiski,” reitinga rezultātus komentē LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis.  

“THE Impact” reitings mēra universitāšu ietekmi uz sabiedrību, kas balstīti augstskolu panākumos Apvienotās Nācijas Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tas sniedz ieskatu darbā, ko veic universitātes un tā ir iespēja izcelt nozīmīgus augstskolu sasniegumus, kurus nevērtē citi reitingi. LU saņēmusi vērtējumu 15 no 17 reitingā noteiktajām kategorijām.  

LU starp 2152 vērtētajām pasaules universitātēm ieguvusi augsto 78. vietu par darbu miera, taisnīguma un labas pārvaldības jomā - veicinot miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. TOP 200 LU iekļuvusi trīs citās “THE Impact Rankings 2024” kategorijās: dzimumu līdztiesība (panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas sievietēm); cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību); sadarbība izvirzīto mērķu sasniegšanā (sadarboties ar citām valstīm, labās prakses veicināšana, datu pieejamība). Šogad reitingā iekļautas vairāk nekā 550 jaunas universitātes un kopvērtējumā LU ierindojusies 201. – 300. vietā. 

Dalīties