LU Vides zinātnes nodaļas vadošais pētnieks, docents Oskars Purmalis Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātē (LU) pētnieki realizē Interreg Baltijas jūras programmas projektu, kura mērķis ir attīstīt kompetences ūdens atgūšanā no komunālajiem notekūdeņiem.

“Lai gan ūdens resursu pieejamību Latvijā var vērtēt kā labu, tomēr tas tā nav visās Baltijas jūras reģiona valstīs, kas rada aktualitāti par risinājumu sagatavošanu ūdens resursu pieejamībai,” uzsver LU Vides zinātnes nodaļas vadošais pētnieks, docents Oskars Purmalis. Viens no šādiem risinājumiem ir ūdens atgūšana no komunālajiem notekūdeņiem, kas visai plaši tiek pielietota valstīs ar ievērojamu ūdens trūkumu. Esošās nokrišņu tendences un to vienmērība ir viens no faktoriem, kāpēc arī Baltijas jūras reģiona valstīs tiek vērtētas iespējas šādu ūdeņu izmantošanā, kā prioritāro jomu tomēr izvēloties lauksaimniecību.

“Šāda pieeja ļautu mazināt sausuma radītos riskus augu attīstības laikā, kā arī veicinātu barības vielu atgūšanu no attīrītajiem notekūdeņiem,” norāda O. Purmalis.

Atkārtota ūdens izmantošana ir aktualizēta arī Eiropas Savienības līmenī, par ko liecina Eiropas Parlamenta regula 2020/741 par kvalitātes kritērijiem atkārtoti izmantojamam ūdenim.

Projekta rezultātā tiks izmēģināti vairāki tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi, parādot, kā droši atgūt un izmantot ūdeni no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tomēr šāda ūdens izmantošanai ir jābūt nekaitīgai lietotājiem un tas pats attiecināms uz radīto lauksaimniecības produkciju. Tāpēc projekta aktivitātes tiks veltītas dezinfekcijas metožu testēšanai, kā arī riska novērtēšanas procedūrām un novērtēšanas IT rīka izstrādei, vienlaikus veicot atkārtota ūdens izmantošanu un ietekmju izvērtēšanu pilot-teritorijās.

“Lai gan projekta realizācijas gaitā netiks atrisinātas visas problēmas, taču vēlamies veikt nozīmīgu pavērsienu šīs ūdenssaimniecības jomas attīstībā, un vēlamies parādīt pašvaldībām un ūdenssaimniecības uzņēmumiem, kā rīkoties, kādas ir iespējas un kādi ir iespējamie draudi,” norāda pētījuma īstenotāji.

Projekta partneru tikšanās

Šī projekta ietvaros no 14. līdz 15. novembrim Latvijas Universitāte organizēja trešo Interreg Baltijas jūras programmas ReNutriWater Nr. #C016 projekta partneru tikšanos, kur piedalījās visi 14 projekta partneri, kopumā sasniedzot 40 dalībnieku kopskaitu. Divu dienu garumā tika apspriesti projekta sasniegtie rezultāti, un turpmāko darbu plāni, lai veicinātu atkārtota ūdens izmantošanas risinājumu izpēti, pielietošanu, tai skaitā veicot šāda ūdens pielietošanas riska novērtējumu. Pasākumu papildināja uzaicinātie eksperti, aktualizējot atkārtota ūdens izmantošanas priekšrocības un nepieciešamību, kā arī demonstrējot Latvijā esošos labās prakses piemērus.

Darba grupās starp projekta partneriem un ekspertiem tika diskutēts par projektā plānoto pilotu demonstrāciju izveidošanas priekšnosacījumiem atkārtota ūdens izmantošanai lauksaimniecībā un apzaļumošanā. Pilotu demonstrācijas tiek plānotas arī divās vietās Latvijā – Ugālē un Jūrmalā, kur ir plānots izmantot apstrādātus attīrītos sadzīves notekūdeņus augu laistīšanā. Papildus minētajām aktivitātēm tika sagatavots rezolūcijas projekts, ko izsūtīt atbildīgajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

ReNutriWater projekts Nr. #C016 tiek atbalstīts no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam līdzekļiem.

Kopējais budžets: 3,85 milj. EUR;
Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 3,08 milj. EUR.

Projekta termiņš: 01/2023- 12/2025
Galvenais partneris: Chamber of Economy Polish Waterworks (Polija)

Projekta galvenais koordinators: Klara Ramm (k.ramm@igwp.org.pl)

Projekta koordinators Latvijas Universitātē: Oskars Purmalis (oskars.purmalis@lu.lv)

Plašāk par projektu var iepazīties projekta oficiālajā mājaslapā.

Dalīties

Saistītais saturs