Foto: Privātais arhīvs

2023. gada rudens semestrī Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) docente Laura Karpinska kopā ar LU doktorantūras studenti Jevgeņiju Seļivanovu piedalījās piektajā “FORTHEM Campus”, kas norisinājās Jivaskiles Universitātē (Somijā).

Dalība Jivaskiles Universitātes koordinētajā laboratorijā ir devusi iespēju gan apmeklēt citas partneruniversitātes un iepazīties ar laboratorijas projektu rezultātiem, piemēram, Jivaskiles Universitātes un reģiona skolu kopdarbībā realizēto pilsoniskās iesaistes projektu u.c.   

L. Karpinska un J. Seļivanova laboratorija programmā piedāvāja kursu “Approaches to Multilingualism”, kurš tapa sadarbībā ar kolēģiem no Jivaskiles Universitātes, Opoles Universitātes (Polija) un Valensijas Universitātes (Spānija), veidojot lekciju ciklus ar daudzvalodību saistītām tēmām. “Mēs šī kursa realizēšanā piedalījāmies ar tēmu “The Use of Online Learner’s Dictionaries in Multilingual Classroom”, lasījām lekcijas un vadījām praktiskas nodarbības, pievēršoties tādiem aspektiem kā tiešsaistē pieejamo mācību vārdnīcu raksturīgās iezīmes un attīstības tendences, mācību vārdnīcas kā daudzfunkcionāli daudzvalodu leksikogrāfiskie resursi, kā arī to izmantošana daudzvalodu studiju vidē,” akcentē Laura.  

Tā kā FORTHEM Campus pulcē studentus no dažādām valstīm, nodarbībās piedalījās studenti no Francijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Japānas. “Veicot praktiskos uzdevumus, darbs ar tik daudzvalodīgu studentu grupu deva mums iespēju novērtēt un salīdzināt tiešsaistes mācību vārdnīcu portālos iekļauto dažādo divvalodu vārdnīcu funkcionalitāti un kvalitāti,” par vadītajām lekcijām atminas Laura.  

Jivaskiles Universitātes apmeklējuma laikā LU pārstāves piedalījāmies arī Tamás Péter Szabó vadītajā FORTHEM Daudzvalodības laboratorijas pētnieku sanāksmē, kurā bija iespēja pastāstīt par saviem pētījumiem un ar Jivaskiles Universitātes un Valensijas Universitātes kolēģiem diskutēt par lekciju kursa tēmu, kā arī par citiem ar mūsdienu elektronisko leksikogrāfiju saistītiem jautājumiem. 

 

Dalīties