Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Trešdien, 25. oktobrī, Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas dome (RD) parakstīja sadarbības memorandu. Tā mērķis, ir, kopā strādājot, sekmēt pašvaldības un universitātes izvirzīto attīstības mērķu realizēšanu, veicināt zinātnes un inovāciju mijiedarbību ar pilsētas attīstību, un veidot Rīgu par ilgtspējīgu, inovatīvu, zaļu un modernu nākotnes pilsētu. Pirms memoranda parakstīšanas pie LU Akadēmiskā centra tika atklāts gājēju un velobraucēju tilts pār Kīleveina grāvi.

Memorandu parakstīja RD priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un LU rektors prof. Indriķis Muižnieks. "Pateicoties Rīgas domes atbalstam, veicināsim LU ieguldījumu ne tikai zinātnē un izglītībā, bet arī ekonomikā un sabiedrības, Torņakalna apkaimes un visas pilsētas dzīvē. Akadēmiskais centrs palīdzēs konsolidēt pētījumu un studiju programmas, kas šobrīd izkliedētas nepiemērotās ēkās visā Rīgā. Tas nodrošinās vides pieejamību, energoefektivitāti, Eiropas zaļā kursa īstenošanu." uzsvēra I. Muižnieks.

Svinīgā dokumenta parakstīšana notika LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Memoranda parakstīšana apliecina iesaistīto pušu vienošanos un pārliecību, ka Rīgai jākļūst par ilgtspējīgu, inovatīvu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu nākotnes pilsētu ar aktīvu sabiedrību un eksportspējīgu ekonomiku.

Parakstot dokumentu, Rīgas pašvaldība un LU vienojas sadarboties, lai atbilstoši savām interesēm, vajadzībām un iespējām sasniegtu savus attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus. Puses apņemas veidot sadarbību ar zinātnes un pētniecības institūcijām, sekmējot Rīgas zinātnes un uzņēmējdarbības vides attīstību; sadarboties, lai sekmētu LU attīstību vienotā akadēmiska centra integrācijai pilsētvidē un nodrošinātu studentiem, pētniekiem, un biznesa partneriem modernu, labākajai starptautiskajai praksei atbilstošu infrastruktūru; ietvert telpiskās attīstības pārmaiņu vadīšanu pilsētu un reģionu pilnveidošanai atbilstoši sabiedrības, dzīves vides un ekonomiskajām vajadzībām, kopīgi sadarboties pētnieciskos, zinātnisko un praktiskos darbu izstrādē; piesaistīt finansējumu un realizēt projektus; informēt partnerus un sabiedrību; veidot un īstenot citas sadarbības aktivitātes.

Pirms memoranda parakstīšanas pie LU Akadēmiskā centra tika atklāts 30 metrus garais un 5,6 metrus platais jaunais gājēju un velobraucēju tilts pār Kīleveina grāvi. Tas savieno Torņakalna apkaimi ar Mūkusalas ielu, kas ikdienā paver jaunas iespējas izmantot Mūkusalas biroja apkaimes piedāvājumus un sekmē mobilitātes attīstību pilsētā. Jaunais tilts pār Kīleveina grāvi atrodas Dēļu ielas trasē starp Jelgavas ielu Torņakalna pusē un Mūkusalas biznesa centra teritoriju, pa kuru turpināsies gājēju un velosipēdistu ceļš līdz Mūkusalas ielai. 

"Modernā akadēmiskajā vidē aug jaunie zinātnieki, pilsētplānotāji, pētnieki, top izcilības visās zinātnes nozarēs, ar kurām pastāvīgi cieši sadarbojamies visos pilsētas attīstībai svarīgos jautājumos. Ar šo memorandu Rīgas pašvaldība nostiprina un padziļina partnerību ar Latvijas Universitāti, jo abpusēji vēlamies Rīgu veidot par ilgtspējīgu un inovatīvu nākotnes pilsētu. Augstskolas akadēmiskā centra sekmīga integrācija pilsētvidē arvien labākai mijiedarbībai starp studentiem, pētniekiem un biznesa vidi, ir skaidrs apliecinājums tam, ka ar Latvijas Universitāti esam stratēģiski sabiedrotie,” parakstot memorandu, atzina Rīgas domes priekšsēdētājs Viļnis Ķirsis.

Vienlaikus pašvaldība atbalstīs LU stratēģijā līdz 2027.gadam noteikto mērķu sasniegšanu, lai universitāte kļūtu par starptautiski atzītu zinātnes centru un studentiem būtu pieejama ilgtspējīga, pievilcīga un videi draudzīga infrastruktūra. Īpaša uzmanība tiks pievērsta kopīgam darbam, attīstot universitātes Akadēmisko centru Jelgavas ielā. Papildus tur jau esošajām Dabas un Zinātņu mājām un būvniecības stadijā esošajai Rakstu mājai tuvākajos gados LU būvēs Sporta, Studentu un viesu, Veselības un Tehnoloģiju mājas. Turpmākā LU Akadēmiskā centra attīstība paredzēta saskaņā ar pavasarī noslēgušos starptautisko metu konkursu.

Līdz šim Rīgas pašvaldība un LU eksperti jau ir sadarbojušās dažādu projektu ietvaros, piemēram, Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmā LIFE, Interreg Europe programmas starptautiskās sadarbības projektā "Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)", Torņakalna multimodālā transporta mezgla izveidošanā u.c.

Dalīties