26. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātē notiks prof. Dr. Sandras Reimanes (Sandra Reimann, Rēgensburgas Universitāte/Oulu Universitāte) vieslekcija “Polārās vasaras maģija, vēstules Ziemassvētku vecītim un klientu valoda – Lietišķās valodniecības pētījumi Ziemeļvalstu un Vācijas kontekstā”.

Lekcijā tiks prezentēti lingvistiskas pētījumi par krustpunktiem vācu un somu valodu korpusos. Pētījumos pragmatiskā perspektīva tiek izmantota kā sākumpunkts un attiecīgie konteksta faktori (piemēram, mērķa grupa, komunikācijas situācija, funkcija, mediju īpašības) tiek izmantoti kā pamats novērtējumam. Prof. Reimane norāda, ka lekcijā minētos piemērus var attiecināt uz biznesa komunikācijas jomu, kas ir Oulu Universitātes Vācu filoloģijas nodaļas galvenais fokuss. Citi avoti vācu valodā, piemēram, Ziemassvētku vecīša vēstules no Somijas Nacionālā arhīva, produktu nosaukumi somu-vācu valodās un saziņa sociālajos medijos (tīmekļa vietnēs Facebook un Instagram), cita starpā, sniedz ieskatu plašsaziņas līdzekļos izplatītos kultūras kontaktos.

Prof. Dr. Sandra Reimane ir studējusi ģermānistiku, politiku, socioloģiju un žurnālistiku. Kopš 2019. viņa ir profesore Oulu Universitātes (Somija) ģermānistikas nodaļā, kā arī Aue fonda pētniecības komitejas priekšsēdētāja un Somijas DAAD asociācijas pirmā priekšsēdētāja.

Kopš 2015. gada viņa ir privātdocente Rēgensburgas Universitātes Vācu valodniecības katedrā, kur kopš 2023. gada ir asociētā profesore. Prof. Reimane ir starpdisciplinārās un starptautiskās Rēgensburgas reklāmas pētījumu asociācijas pārstāve/vadītāja un tiešsaistes žurnāla “Mitigungen” līdzredaktore. Viņas pētnieciskās intereses galvenokārt ir saistītas ar lietišķo valodniecību/pragmatiku un valodu sociālajā un mediju kontekstā, kā arī ar valodas un mediju izmaiņām. Viņa ir vairāku rakstu autore par uzņēmējdarbības komunikāciju un komunikāciju starp ekspertiem un neprofesionāļiem, kā arī par tehnisko terminoloģiju, emocionālo lingvistiku un gramatiskām parādībām.

Pasākums notiks 26. septembrī plkst. 12.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes 401. telpā, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Pasākuma valoda būs vācu ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Dalība ir bez maksas.

Reģistrācija dalībai pasākumā

Pasākums tiek rīkots, atzīmējot Eiropas Valodu dienu.

Dalīties