Laikā, kad holokausts ir kļuvis par daļu no Eiropas kolektīvās atmiņas, arī ebreju un holokausta mantojuma vietas Latvijā ir piesaistījušas vietējo un ārvalstu tūristu interesi. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki ir veikuši apjomīgu pētījumu, kas izdots kolektīvā monogrāfijā “Sarežģītais mantojums: Holokausta vietas Latvijā tūrisma un atmiņas kultūras mijiedarbībā”.

Lai apzinātu sarežģītā vēsturiskā mantojuma, tūrisma nozares, dažādu vietējo kopienu un ceļotāju saskares punktus un izaicinājumus, kolektīvā monogrāfija tapusi LU FSI vadošo pētnieču Aijas van der Steinas un Ineses Runces zinātniskajā redakcijā.

Publikācijā apskatītas tādas tēmas kā tumšais un sarežģītais mantojums, holokausta atmiņa, tumšais tūrisms, ārvalstu tūristu pieredze ar holokaustu saistītās vietās Latvijā, vietējo iedzīvotāju attieksme pret ebreju kultūrvēsturiskā mantojuma un holokausta vietu iekļaušanu tūrisma piedāvājumā, kā arī sarežģītā mantojuma komunikācija, tā interpretācija jauniešu auditorijai un iespējamie nākotnes attīstības scenāriji sarežģītā mantojuma integrēšanā tūrisma nozarē.

Pētījums īstenots kā starpdisciplinārs projekts, pētniekiem pārstāvot dažādas zinātņu nozares – vēsturi, ģeogrāfiju, tūrisma zinātni, komunikācijas zinātni, filozofiju, muzeoloģiju, kultūras un sociālo antropoloģiju. Zinātniskās monogrāfijas autori ir Dr. eoc. Aija van der Steina, Dr. geogr. Maija Rozīte, Dr. hist. Inese Runce, Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, PhD Raivis Sīmansons, Mg. arhiv. Kaspars Strods, Mg.hum. Diāna Popova un Mg. hum. Elizabete Grinblate.

Zinātniskā monogrāfija e-grāmatas formā bez maksas pieejama Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda vietnē.

Aicinām visus interesentus uz zinātniskās monogrāfijas prezentāciju 2023. gada 12. oktobrī plkst. 18.00 Žaņa Lipkes memoriālā, Rīgā, Mazajā Balasta dambī 9. Lūgums iepriekš reģistrēties: šeit!

Zinātniskā monogrāfija tapusi Latvijas Zinātnes padomes finansētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu (MemoTours)”. Projekta Nr. lzp-2019/1-0241. Projekts īstenots Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā.

Dalīties

Saistītais saturs

Traģiskums, sarežģītība, atmiņa. Un tūrisms
28.09.2023.

Traģiskums, sarežģītība, atmiņa. Un tūrisms