19. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas 702. auditorijā plkst. 12.00 notiks Latvijas Universitātes emeritētā profesora Dr. habil. geogr. Gunta Eberharda grāmatas “Mans ceļš – no Nigras līdz Daugavai” atvēršanas svētki. Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

Kā grāmatas ievadā raksta autors: "Grāmata ir manu atmiņu un faktu apkopojums visas dzīves garumā, jau no pirmajiem soļiem tēva mājās Ziemeļvidzemē nelielās Nigras upītes krastā, no vidusskolas laika līdz studiju gadiem P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē un darba gaitām pēc augstskolas absolvēšanas."

Vairāk nekā 40 gadus profesora Gunta Eberharda darba gaitas ir bijušas saistītas ar Latvijas Universitāti. Izcila zinātnieka un pedagoga grāmatu ar interesi lasīs ne tikai profesora studenti un kolēģi, bet arī cilvēki, kuriem interesē Latvijas un Latvijas sabiedrības vēsture. Lasot grāmatu, atklāsies daudzi agrāk nezināmi un arī varbūt zināmi, bet piemirsti notikumi. Grāmatu papildina vēsturiski fotoattēli, profesora dzīves faktu apkopojums un bibliogrāfija.

Dalīties