Latvijas Universitāte (LU) pasaules universitāšu reitingā “The Times Higher Education Impact Rankings 2023” (Ilgtspējīgas attīstības jeb ietekmes reitings) saglabā 101.–200. vietu, lai arī vērtējumā iekļauts par 160 universitātēm vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

Arī 2023. gada “THE Impact” vērtējumā trīs LU ilgtspējas attīstības rādītājos novērtēta kā TOP 200 universitāte. Šogad kopumā vērtēta 1591 universitāte, 2022. gadā – 1410. LU ir novērtēta visaugstāk Baltijas valstu augstskolu vidū.

LU iekļuvusi TOP 200 trijos “THE Impact Rankings 2023” kategorijās: dzimumu līdztiesība (panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas sievietēm); miers, taisnīgums un laba pārvaldība (veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai); cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību). Kopumā vērtējums tiek noteikts 17 kategorijās.

“Šā gada janvārī apstiprinātā LU Ilgtspējīgas attīstības politika iezīmē arī turpmāku darbību ilgtspējas virzienā.  Apvienojot sociālos, vides un ekonomiskos jautājumus, Universitātes ieguldījums un mērķi reflektē starpdisciplināru pieeju attīstības jomā. Nākotnes perspektīvā, iedzīvinot izstrādātās politikas un stratēģijas ikdienas darbībā un pārvaldes principos, nodrošināsim augstu rezultātu sasniegšanu arī turpmāk,” saka LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis.

Viņš piebilst: “Būtiski, ka Universitātes attīstība apvieno gan infrastruktūras, līdztiesības, pārvaldības un vēl virkni citus, fundamentālus, virzienus, kā rezultātā ieņemam nozīmīgo lomu sabiedrības izglītošanā un viedokļa līderības demonstrēšanā. “

“THE Impact” reitings atspoguļo universitāšu ietekmes uz sabiedrību radītājus, pamatojoties uz augstskolu panākumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tas sniedz priekšstatu par darbu, ko veic universitātes un tā ir iespēja izcelt nozīmīgus augstskolu darbus, kurus nevērtē citu klasifikāciju reitingos.

 

Dalīties

Saistītais saturs

LU augsti sasniegumi prestižajā THE Subject reitingā
28.10.2022.

LU augsti sasniegumi prestižajā THE Subject reitingā