Ceturtdien, 11. aprīlī, Latvijas Universitātes (LU) jaunajā Akadēmiskā centra Zinātnes mājā notika kārtējais zinātniski praktisks seminārs “Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām”. LU rektors Indriķis Muižnieks, atklājot semināru un uzrunājot vairāk nekā 100 Latvijas būvniecības nozares speciālistus, norādīja, ka jaunā ēka ir veidota, izmantojot modernākos tehnoloģiskos risinājumus. Tā būs kā paraugs gan komforta apstākļu, gan enerģijas taupīšanas aspektā.

Tēmas aktualitāti nosaka Eiropas energoefektivitātes direktīva, saskaņā ar kuru arī Latvijā jau 2020. gadā jābūvē tikai gandrīz nulles enerģijas ēkas – ēkas ar mazu apkures siltuma patēriņu (<40 kWh/m2 gadā) un būtisku atjaunojamo resursu izmantošanu. Latvijas Universitātē šiem pētījumiem jau 2013. gadā tika izveidots īpašs eksperimentālo būvju poligons LU Botāniskajā dārzā. Informācija par pētījumu rezultātiem regulāri tiek publiskota vietnē www.eem.lv.

Līdztekus dažādu risinājumu izmēģinājumiem, norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu samazināšanai un telpu apkures, ventilācijas un dzesēšanas risinājumu salīdzinājumam, izmantojot siltumsūkņus, 2018. gadā uzsākts arī solāro paneļu Latvijas apstākļos faktiski sasniedzamās efektivitātes salīdzinošs pētījums. Solāro paneļu iespēju elektroenerģijas ražošanai un būvkonstrukciju siltuma noturības paaugstināšanas iespēju izpēti paredzēts turpināt vairāku turpmāko gadu periodā. Būtisks ieguldījums adekvātai ēku energoefektivitātes noteikšanai un sertifikācijai ir LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijā izstrādātā internetā bāzētā programma HeatMod (www.heatmod.lv), kas būtiski atvieglo energoauditoru darbu un uzlabo auditu kvalitāti.

Ikgadējie semināri “Ceļā uz gandrīz nulles enerģijas ēkām” tiek organizēti ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” Nr. 1.1.1.1/16/A/192 (vad. Andris Jakovičs) ietvaros.

Dalīties

Saistītais saturs