1864. gadā Dikļu mācītājmuižas parkā, mācītāja Jura Neikena aicināti, pirmajos Dziedāšanas svētkos satikās seši vīru kori no Dikļiem, Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas, Limbažiem un Straupes. Tas uzskatīts par sākumu Dziesmu svētku tradīcijai Latvijā. Ar skaistiem koncertiem, piedaloties 127 sievu, vīru un jauktajiem koriem no visas Latvijas, kuru vidū arī Latvijas Universitātes sieviešu koris Minjona, sieviešu koris Latve, vīru koris DziedonisPrezidiju Konventa vīru koris, Absolventu koris Jubilate, 15. jūnijā Dikļos tiks svinēta pirmo Dziedāšanas svētku 160. gadskārta.

Papildu informācija