LU Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4

12. septembrī  plkst. 10.00 LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā Inese Āboliņa aizstāvēs promocijas darbu “Suspensīvā veto prakse pārvaldībā Latvijā (1993‒2018)” doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  • Iveta Reinholde, Dr.polit., asociētā profesore, LU Sociālo zinātņu fakultāte
  • Ieva Bērziņa, Dr.polit., vadošā pētniece, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
  • Gianluca Passarelli (PhD), asociētais profesors, Romas universitāte Sapienza (Sapienza University, Roma) Itālija

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī.