Eiropas Sociālā fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešā projektu iesniegumu atlases kārta.

Projekta nosaukums: “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”

Projekta līguma numurs: 8.2.2.0/20/I/006

Projekta sadarbības partneri: Atvasināta publiska persona “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”, Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts; Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2021.-31.10.2023.

Projekta kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Projekta vadītājs: Inga Šķendere, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja

Projekta mērķis: Latvijas Universitātes akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās, veicināt vietējā un starptautiskā personāla piesaisti.

Projekta galvenie rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.

Pēdējās izmaiņas veiktas