“Vides akadēmija” ir jauno vides zinātnieku skola – olimpiāde, kurā katra nodarbība ir veltīta kādai no vides aizsardzības tēmām, piemēram: dabas aizsardzība, vides piesārņojums, klimata izmaiņas un sekas, ilgtspējīga attīstība, resursu izmantošana u.c.. Nodarbībās piedalās fakultātes pasniedzēji, pētnieki, kā arī viesi no vides aizsardzības institūcijām, pašvaldībām, uzņēmumiem. Nodarbības notiek reizi mēnesī no oktobra līdz maijam, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00.

Dr.geogr. Imants Kukuļs