Jauno mediķu skola ir aizraujošs nodarbību cikls skolēniem ar padziļinātu interesi par medicīnu.

Nodarbību laikā jaunieši gūst ieskatu cilvēka anatomijā un histoloģijā, uzzina par ķirurģiskām un onkoloģiskām saslimšanām, to izcelsmi un ārstēšanu. MF docētāji iepazīstina jauniešus ar traumu rašanās cēloņiem un to ārstēšanas metodēm, izklāsta interesantākās dzemdniecības un ginekoloģijas tēmas, kā arī atklāj jaunākās aktualitātes pediatrijā. Papildus specializētajiem tematiem nozarē, skolēni gūst ieskatu arī medicīnas vēsturē, ētikā un tiesībās.

Nodarbības vada pieredzes bagāti LU MF mācībspēki un nozarē atzīti praktiķi.

Dalībai skolā var pieteiktes ikviens 11. klases skolēns. Mācības skolā ir bez maksas un tās norit viena gada garumā, reizi mēnesī, mēneša pēdējā sestdienā. Nodarbības plāno no janvāra līdz novembrim. Tās ir dinamiskas un intensīvas, vienlaikus dodot iespēju 12. klases pavasari veltīt vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem. Skolas absolventi iegūst sertifikātu, kas dod iespēju saņemt 10 papildpunktus LU realizēto pamatstudiju programmu "Ārstniecība" un "Farmācija" uzņemšanā.

Mārketinga speciāliste

Madara Marija Ose