Vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP) piedalās Latvijas Universitāte (LU), Banku augstskola, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē notiek VUPP ietvaros. Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

Pieteikties elektroniski varēs no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst. 16:00 Latvijas valsts portālā.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, nenākot klātienē, reflektants varēs pats:

  • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
  • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
  • ja esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju – drošu elektronisko parakstu (eParaksts mobile vai eID) vai internetbanku;
  • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir tādas priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.)
  • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Augstskolu uzņemšanas punktu adreses un darba laiki 2024. gadā

Ja, ņemot vērā augstāk minēto, pieteikumu nevar apstiprināt e-pakalpojumā, tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no VUPP augstskolu uzņemšanas punktiem, uzrādot nepieciešamos dokumentus no 16. jūlija līdz 22. jūlijam.

Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no VUPP augstskolu uzņemšanas punktiem no 16. jūlija līdz 22. jūlijam.