Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

Iepirkuma identifikācijas Nr. 

Iepirkuma līguma priekšmets Papildus informācija Jautājumi un atbildes
LU 2018/71_P_ESF Akadēmiskā personāla specializētās mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu vajadzībām Nolikums 03.01.2019
LU 2018/43_PFiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos

Nolikums ar grozījumiem 27.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 05.10.2018. plkst. 11.00.

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

27.08.2018.
LU 2018/32_PĒdināšanas pakalpojumu nodrošināšana atsevišķu pasākumu (tajā skaitā konferenču, semināru, pieredzes apmaiņas braucienu) ietvarosNolikums
2017/67_PFiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana LU objektos un LU rīkotajos pasākumosNolikums
LU 2017/57_PFiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana LU objektos

Nolikums

Protokols

Nolikums ar grozījumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 11.08.2017. plkst. 11:00.

08.08.2017.
LU 2017/24_PĒdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dažādiem Latvijas Universitātes organizētajiem pasākumiem (konferencēm, semināriem, pieņemšanām u.c.)Nolikums
LU 2017/10_BLatvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības "JUVENTUS" amatierkolektīvu diriģentu, vadītāja palīga, vokālo pedagogu, kormeistaru, koncertmeistaru, baletmeistaru – repetitoru, repetitoru pakalpojumi amatierkolektīvu dalības nodrošināšanai Dziesmu un deju svētku procesā.Nolikums
LU 2017/9_I_B Juridisko pakalpojumu sniegšana

Līgums 

Lēmums

LU 2016/106_I_B

Patentu konsultāciju pakalpojums

Līgums SIA "FORAL Intelektuālā īpašuma aģentūra"

Lēmums

Nolikums

Grozījumi

LU 2016_88_I_BZinātnisku rakstu sagatavošana valsts pētījumu programmas SUSTINNO projekta “Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās” un LZP finansētu projektu vajadzībām

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Lēmums

Nolikums

LU 2016/70_I_BPatentu konsultāciju pakalpojums

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

Nolikums

LU 2016/66_I_BStarptautiskas konferences "Apvienotās Igaunijas-Latvijas teorijas dienas datorzinātnē" norises nodrošināšanas pakalpojumi

Līgums SIA "AK TRANSGROUP"

Lēmums

Nolikums

LU 2016/64_I_BBasketbola trenera pakalpojumi Latvijas Universitātes Sporta servisa centra vajadzībām

Līgums

16.06.2016. Lēmums par rezultātiem

Nolikums

LU 2016/63_I_BZinātnisko rakstu izstrāde projekta "Pārskats par tautas attīstību 2015/2016: Dzīves meistarība un  informācijpratība" vajadzībām

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums 

Lēmums

Nolikums

LU 2016/59_I_BKurjeru un paku pārvadāšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums

Lēmums

Nolikums

Finanšu piedāvājums

25.08.2016.
LU 2016/56_I_BLatvijas Universitātes personāla un studējošo vakcinācija

Līgums SIA "Rīgas 1.slimnīca"

Lēmums 06.09.2016.

Nolikums

29.08.2016.
LU 2016/58_I_BZinātnisko rakstu izstrāde projekta "Pārskats par tautas attīstību 2015/2016: Dzīves meistarība un  informācijpratība" vajadzībām

Līgums 

Līgums

Lēmums

Nolikums

LU 2016/41_BFiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos

Protokols 30.06.2016

Protokols 20.06.2016.

Nolikums

Noslēguma ziņojums 08.07.2016.

Precizēts ziņojums

Līgums - SIA "Advanced Eletronic Systems"

Līgums – SIA „Bruks”

Līgums - SIA "Karavīrs Group"

Līgums - SIA "Bruks"2

Līgums - SIA "Bruks"3

09.06.2016.
LU 2016/ 36_I_BĒdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dažādiem Latvijas Universitātes pasākumiem Latvijas Universitātes ēkā Lomonosova ielā 1 (A korpuss), Rīgā

Līgums - SIA "VAKS 1"

Lēmums

Nolikums

LU 2016/33_BFiziskās apsardzes pakalpojumu un elektronisko drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos

Iepirkums pārtraukts

Protokols 23.05.2016.

Nolikums

 

 

18.05.2016. 1 

18.05.2016. 2

20.05.2016. 3

20.05.2016. 4

 

 B daļas pakalpojumi (līdz 20.05.2016.)

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Iepirkuma līguma priekšmets Papildus informācija Jautājumi un atbildes
LU 2016/60_I_B Zinātnisko rakstu sagatavošana valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” projekta „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” vajadzībām

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Autora līgums

Lēmums

Nolikums

LU 2016/16_I_B Dokumentu kopēšana, drukāšana, skenēšana un citi palīgpakalpojumi

Vienošanās par līguma grozījumiem SIA "Latvijas Datoru Centrs"

Līgums - SIA "Latvijas Datoru centrs"

Lēmums

Nolikums

Finanšu piedāvājuma tabula

LU 2016/2_B Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dažādiem Latvijas Universitātes pasākumiem (konferencēm, semināriem, pieņemšanām u.c.)

Līguma grozījumi 2.05.2017.

Protokols 10.05.2016.

Protokols 13.04.2016.

Nolikums

LU 2016/15_I_B Latvijas Universitātes personāla un studējošo vakcinācija

Lēmums 16.05.2016.

Nolikums

LU 2016/8_B Latvijas Universitātes kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības "JUVENTUS" amatierkolektīvu diriģentu, deju speciālista, vokālo pedagogu, kormeistaru, koncertmeistaru, repetitoru – baletmeistaru pakalpojumi amatierkolektīvu dalības nodrošināšani Dziesmu un deju svētku procesā Nolikums
LU 2015/77_I_B Obligātās veselības pārbaudes LU darbiniekiem

Līgums - SIA "Rīgas 1. slimnīca"

 

Lēmums 28.01.2016.

 

Nolikums

 

06.01.2016.
LU 2015/80_I_B Zinātnisko rakstu izstrāde valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) projekta ,,Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās” vajadzībām

Līgums - 1. daļa

Līgums - 2. daļa

Līgums - 3. daļa

Līgums - 4. daļa

Līgums - 5. daļa

Līgums - 6. daļa

 

Protokols 20.11.2015.

 

LU 2015/72_I_B Mācību grāmatas „Klimats un ilgtspējīga attīstība” attēlu, grafiku un tabulu sagatavošana, literārā rediģēšana, kā arī maketēšana

Līgums

 

Protokols

LU 2015/57_I_B Mācību grāmatas “Klimats un ilgtspējīga attīstība” uzrakstīšana un sagatavošana iespiešanai

Līgums - 2. nod.

Līgums - 4. nod.

Līgums - 5. nod.

Līgums - 8. nod.

Līgums - 9. nod.

Līgums - 10. nod.

Līgums - 12. nod.

Līgums - 14. nod.

Līgums - rediģēšana (1)

Līgums - rediģēšana (2)

 

Lēmuma pieņemšanas protokols 16.10.2015.

 

LU 2015/47_I_ERAF_B Analīžu veikšana ERAF 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Līgums

Protokols 26.08.2015.

LU 2015/55_I_ERAF_B Pasākumu organizēšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā

Protokols 21.08.2015.

Līgums

LU 2015/26_I_B Latvijas Universitātes rīkoto pasākumu muzikāli tehniskais nodrošinājums

Nolikums

Līgums

Protokols 26.08.2015.

LU 2015/40_I_B Iesaistīto pušu un mērķa grupu līdzdalības nodrošināšana videsproblēmu integrētai pārvaldībai upju baseinos, pielietojot sociālāsmācīšanās pieeju, BONUS programmas projekta„MIRACLE” vajadzībām

Nolikums

 

Līgums

Grozījumi līgumā

 

Protokols 19.06.2015.

 

LU 2015/33_I_B_ES Izstāžu stenda ,,Latviešu saiets” un LU stenda dizaina izveidošana un uzstādīšana starptautiskās zinātniskās konferences „EuroNanoForum 2015” vajadzībām

Nolikums

Protokols 01.06.2015.

Līgums

LU 2015/18_B Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos

Nolikums

Protokols 03.06.2015.

22.05.2015.
LU 2015/24_I_ERAF Juridisko atzinumu un konsultāciju sniegšana par rīcību ar LU nekustamajiem īpašumiem

Līgums

Protokols 08.05.2015.

LU 2015/24_ B_ES Ēdināšanas pakalpojums starptautiskās zinātniskās konferences „EuroNanoForum 2015” norises nodrošināšanai

Nolikums

Ziņojums 13.05.2015.

LU 2015/8_B Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Protokols 05.08.2015.

Protokols 05.05.2015.

07.05.2015.

29.04.2015.

28.04.2015.

LU 2015/9_B Ēdināšanas pakalpojums

Nolikums

Ziņojums 20.03.2015.

05.03.2015.
LU 2015/8_I_B Profesionālās tālākizglītības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes vajadzībā Nolikums  
LU 2015/2_B Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju, diriģentu, vadītāja asistentu, vokālo pedagogu, kormeistaru un koncertmeistaru repetitoru – baletmeistaru pakalpojums Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības “Juventus” organizēto kultūras pasākumu norises nodrošināšanai

Nolikums

Ziņojums 23.02.2015.

 
LU 2014/46_I_B Juridiskie pakalpojumi

Lēmums 

Līgums 

 
LU 2014/25_ B Ēdināšanas pakalpojumsLatvijas Universitātes atpūtasun konferenču kompleksa „Ratnieki” vajadzībām

Nolikums 

Ziņojums 17.10.2014. 

 
LU 2014/24_B_ES Starptautiskās zinātniskās konferences "EuroNanoForum 2015" norises nodrošināšanas pakalpojums

Nolikums 

Ziņojums 27.10.2014. 

 

08.10.2014. - 2 

08.10.2014. - 1

06.10.2014. 

03.10.2014. 

LU 2014/30_I_B Franšīzes apmācības kursa un sadarbības partneru meklēšanas pasākuma organizēšana pārrobežu sadarbības programmas projekta „Frančaizinga sadarbības tīkla radīšana Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” vajadzībām

Nolikums 

Ziņojums 12.08.2014. 

Līgums nr. 2 - SIA "Comperio" 

Līgums nr. 1 - SIA "Comperio" 

 
LU 2014/15_I_B Par juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumu sniegšanu Latvijas Universitātei

Lēmuma noraksts 

Līgums 

 
LU 2014/11_I_B Latvijas Universitātes Dasbaszinātņu akadēmiskā centra 2014. un 2015. gada komunikācijas pasākumu organizēšana

Lēmuma noraksts 23.04.2014. 

Līgums 21.05.2014. 

 
LU 2014/13_B Apsardzes, ugunsgrēka un apsardzes elektronisko drošības sistēmu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Latvijas Universitātes objektos Nolikums
 
LU 2014/10_I_B Patentu konsultāciju pakalpojums

Nolikums ar grozījumiem 

Nolikums 

Ziņojums 20.05.2014. 

Protokols 06.05.2014. 

Protokols 30.04.2014. par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

Protokols 25.04.2014. par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

 
LU 2014/12_B Zinātnisko rakstu un materiālu  izstrāde VPP „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projektu realizācijai

Nolikums 

Ziņojums nr.2 16.04.2014. 

Ziņojums nr.1 16.04.2014. 

 
LU 2014/9_B Kursu, konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes realizēto projektu vajadzībām

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

 
LU 2014/8_I_B_ESF „Alternatīvu e-komunikāciju ieviešana pilotskolās - īsfilmu (video epizožu) izstrāde atbalsta programmas ietvaros” ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) vajadzībām.

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

 
LU 2014/5_B Ēdināšanas pakalpojums

Nolikums 

Ziņojums 21.03.2014. 

 
LU 2013/54_I_B Juridisko konsultāciju un juridiskās informācijas pakalpojumi Lēmums   
LU 2013/52_I_B Tālākizglītības studiju materiālu izstrāde Centrālās Baltijas Interreg IV A projekta "Vide, pārtika un veselība Baltijas jūras reģionā - no paradumiem līdz izpratnei Līgums

Līgumi

Noslēguma ziņojums
 
LU 2013/46_I_B Olimpiādes "Baltic Way 2013" darba nodrošināšana ārpus LU telpām Līgums 31.10.2013.   
LU 2013/30_B Zinātnisko rakstu izstrāde VPP “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” projekta „Nacionālā identitāte un komunikācija” realizācijai

Nolikums 

Ziņojums 11.11.2013. 

 
LU 2013/29_B Zinātnisko rakstu izstrāde Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) apakšprojektu monogrāfijām

Nolikums 

Ziņojums 27.09.2013. 

 

LU 2013/37_I_B

Projekta partneru vizītes, konferences, darba sanāksmes un ēdināšanas organizēšanas pakalpojumi projekta „Sadarbība nodarbinātībai un pakalpojumiem lauku reģionos/ CesR” vajadzībām

Līgumi 10.09.2013. 

 
LU 2013/27_B Kursu, konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes realizēto projektu vajadzībām

Nolikums 

Līgums 04.10.2013. 

Līgums 12.09.2013.

Līgumi 06.09.2013. 

 
LU 2013/24_B Zinātnisko rakstu izstrāde Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) kopmonogrāfijai

Nolikums 

Ziņojums 26.06.2013. 

 
LU 2013/21_B Ēdināšanas pakalpojums

Nolikums 

Līgums 09.10.2013. 

Protokols 20.09.2013. 

Protokols 11.06.2013.

Protokols 07.06.2013. 

 
LU 2013/23_ B Zinātnisko rakstu izstrāde un zinātniskā rediģēšana Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte“ projekta “Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes”  apakšprojekta „Pārskats par tautas attīstību Latvijā „Nācijas ilgtspēja” 2012/2013”  vajadzībām

Nolikums 

Ziņojums 24.05.2013. 

 
2012/52_I_B_ESF-1 Sabiedrisko forumu organizēšana un publicitātes pakalpojumi ESF projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” vajadzībām

Nolikums 

Ziņojums 

 

Jautājumi un atbildes 
LU 2012/51_I_B_1 “Zinātnisko rakstu izstrāde un zinātniskā rediģēšana Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte“ apakšprojektu „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte”, „Nacionālā identitāte un komunikācija” un „Nacionālā identitāte un rīcībspēja” vajadzībām”

Nolikums 

Ziņojums 

 
LU 2012/30_I_B_1 Zinātnisko rakstu izstrāde un krājumu rediģēšana Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte“ vajadzībām Nolikums   
LU 2012/4_I_B_1 Ēdināšanas pakalpojums Nolikums   
LU 2012/7_I_B Kursu, konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes realizēto projektu vajadzībām Nolikums   
.