Individuāli konsultē par studiju problēmām, personīgiem jautājumiem un attiecību veidošanu:

Līga Valinka 
Mg.Psych., MBA
psiholoģe, karjeras konsultante, personības izaugsmes trenere 

Pieņemšanas laiki individuālām konsultācijām klātienē – Rīgā, Raiņa bulv. 19, 107. telpā:
Pirmdiena: 9:00 – 16:00
Otrdiena: 9:00 – 16:00
Trešdiena: 9:00 - 16:00

 • Uz konsultācijām pieteikties iepriekš:

Tālrunis: 67034392
E-pasts: psihologs-konsultants@lu.lv

Ko sagaidīt no konsultācijām?

Vēršoties Latvijas Universitātes (LU) Studentu servisu departamentā pēc konsultācijas, sagaidīsi profesionālu, atsaucīgu un respektējošu attieksmi. Studentu servisu departamentā un Karjeras centrā iespējams konsultēties par jautājumiem, kas attiecas uz studijām, karjeru un psiholoģiskiem jautājumiem. Ieteikumus sniedz kvalificēti un pieredzējuši konsultanti.

Pie studiju konsultantiem iespējams konsultēties par:

 • studiju procesu,
 • studiju programmām,
 • studiju uzsākšanu,
 • brīvās izvēles (C daļas) studiju kursiem,
 • klausītāja statusu un iespējām,
 • dzīvi LU,
 • elektronisko reģistrāciju.

Studentu servisu departaments

Raiņa bulv.19, 125. telpa, tālrunis 67034406. E-pasts: konsultants@lu.lv

Pie Karjeras centra konsultantiem iespējams:

 • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
 • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
 • iegūt aktuālu informāciju par karjeras jautājumiem;
 • saņemt atbalstu savas karjeras veiksmīgai plānošanai.

Karjeras centrs

Raiņa bulv.19, 122. telpa, tālrunis 67034410. E-pasts: karjera@lu.lv

Pie psihologa-konsultanta ieteicams vērsties

Dažāda veida problēmu dēļ, kas var radīt raizes un tādēļ ietekmēt studijas un personīgo labklājību.

Psiholoģiskās konsultēšanas procesā klients kopā ar psihologu risina noteiktas dzīves grūtības vai problēmas, nozīmīgus jautājumus, kas attiecas uz studijām, savstarpējām attiecībām, emocijām un darbu, vairāk orientējoties uz tagadni un nākotni, formulējot noteiktus mērķus, kurus klients vēlas īstenot. Konsultants var palīdzēt izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai nonāktu pie sev visatbilstošākā lēmuma. Konsultanti cenšas būt objektīvi, ir labi klausītāji, nevaino otru un izvairās to vērtēt.

Daudzi cilvēki psiholoģiskajās konsultācijās vēlas izprast savas problēmas, kas, kā viņiem šķiet, ved tos strupceļā. Konsultants palīdz meklēt skaidrāku problēmu izpratni, lai izvēlētos noteiktas rīcības stratēģijas šo problēmu risināšanai.

Klienti parasti no konsultācijām sagaida divas lietas. Pirmkārt, tikt uzklausītiem. Otrkārt, sagaida atbalstu tālākas rīcības stratēģiju izvēlē/ identificēšanā. Dodoties uz konsultāciju, vērts apdomāt, kas ir svarīgākais, lai sadarbības gaitā gan klients, gan konsultants izjustu, ka konsultācijā ir vēlamais līdzsvars starp uzklausīšanu un tālākās rīcības izvēli.

Psihologa uzdevums ir iedrošināt un atbalstīt klientu, tomēr ir svarīgi apzināties, ka tikai pats klients var veikt pārmaiņas savā dzīvē un būt atbildīgs par tām. Parasti konsultācija ilgst 45-60 minūtes, tā var būt atkārtota.  

Konsultācijas var palīdzēt

 • Labāk izprast pašam sevi
 • Pārdomāt nozīmīgus jautājumus
 • Izprast savas izjūtas
 • Apsvērt rīcības iespējas
 • Izdarīt izvēles

Varbūt  labāk aprunāties ar vecākiem un draugiem?

Konsultants atšķiras no ģimenes locekļiem un draugiem:

 • Viņš nav iesaistīts tavā ikdienas dzīvē
 • Nav kritisks, nenosoda, tam nav iepriekšpieņēmumu par tevi
 • Neitrāls
 • Viņam vienīgais informācijas avots esi pats

Ar ģimeni vai draugiem ne vienmēr viegli visu apspriest, jo:

 • Ir jautājumi, par kuriem varbūt nevēlaties dalīties
 • Traucē raizes, ka saruna varētu atsaukties uz draudzību
 • Negribas, lai draugi sāktu par raizēties
 • Vispirms gribas apsvērt šos jautājumus, iekams runāt ar draugiem un ģimeni
 • Vēlaties brīvāk runāt par jautājumiem, neizjūtot zināmu spiedienu no tuvinieku puses.

Kļūmīgi priekšstati par psiholoģisko konsultēšanos

 • Ko par to domās draugi?
 • Paši varam sakārtot savas problēmas.
 • Tas varētu sabojāt garastāvokli.
 • Ja ejat konsultēties, vai tas nozīmē, ka esat neveiksminieks?
 • Negribat, ka jums atgādina, cik slikts esat.
 • Tas varētu visu tikai pasliktināt.
 • Ir kauns par savām problēmām.
 • Ejot konsultēties, būs jāpārcilā visas problēmas?
 • Neviens nevar saprast, kā jūtaties.
 • Negribat runāt ar svešu cilvēku.
 • Vai tiešām ar jums ir tik slikti?
 • Ja sāksit konsultēties, tas nekad nebeigsies.
 • Varbūt nepatiks konsultants.
 • Iespējams, nezināsit, ko īsti teikt.

Kā pieteikties uz konsultāciju?

Piedāvātās psiholoģiskās konsultācijas nav ilgtermiņa. Tiek piedāvāts ierobežots skaits konsultāciju, četras līdz sešas konsultācijas. Tās var tikt sadalītas ilgākā laika posmā, lai dotu iespēju vingrināties un ieviest noteiktas izmaiņas rīcībā.

Uz konsultāciju pie psihologa iepriekš jāpiesakās, lai vienotos par tās laiku. Sazinieties un saskaņojiet konsultācijas laiku:

 • Studentu servisu departaments

      Raiņa bulv.19, 107. telpa, tālrunis 67034392.   

      E-pasts: psihologs-konsultants@lu.lv

 • LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģiskās palīdzības centra konsultantu tālrunis: 67034420. Konsultācijas par ziedojumiem.
 • Sertificēti psihoterapeiti atrodami Latvijas Psihoterapeitu reģistrā www.psihoterapija.lv

Konsultācijas atcelšana

Ja dažādu iemeslu dēļ noteiktajā laikā, nevarat ierasties uz konsultāciju, vēlams par to brīdināt 24 stundas iepriekš. Iespējams vienoties arī par kādu citu tikšanās laiku.

Kas var izmantot konsultācijas?

LU studenti un darbinieki

Kādas ir konsultāciju izmaksas?

Pilna laika Universitātes studentiem konsultācijas ir bezmaksas

Kas notiek pirmajā konsultācijā?

Konsultācija parasti ilgst 45- 50 minūtes. Pirmajā konsultācijā tiek apspriests, cik konsultācijas paredzamas, cik bieži tiksieties.

Pirmajā reizē tiek noskaidrota dažāda informācija, kas ļauj labāk izprast pastāvošās grūtības. Šajā konsultācijā varat atklāt, ka informācijas precizēšana palīdz:

 • skaidrāk domāt par notiekošo,
 • rosina domas par labāko veidu, kā risināt neskaidrības vai sarežģījumus,
 • atgādina, ka pašiem piemīt resursi, un tie ir arī visapkārt. Tie var noderēt, lai nerisinātu sarežģījumus vienatnē.

Konfidencialitāte

Psihologs saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu garantē klienta pilnīgu konfidencialitāti, izņemot tos gadījumus, ja atklājas kas tāds, kas var kaitēt pašam klientam vai apkārtējiem cilvēkiem.

Sekmīgas studijas augstskolā atkarīgas no daudziem faktoriem: studenta personības, studiju izvēles motivācijas, iepriekš apgūtām mācību iemaņām, izjustā sociālā atbalsta un piederības izjūtas Latvijas Universitātes (LU) sociālajai videi, kā arī materiālā stāvokļa.

Ikviens students reizēm jautā sev, kā uzlabot savas studijas, kā gūt lielākus panākumus, dziļākas zināšanas un kā savai izaugsmei vislabāk izmantot studiju laiku LU.

Gribam piedāvāt Studentu servisu departamentā sagatavotus, pašpalīdzības IETEIKUMUS STUDIJĀS, kas varētu būt noderīgi attiecībā uz akadēmisko darbu, savstarpējām attiecībām, personīgajiem jautājumiem, kas iespaido indivīda labklājību, tātad arī studijas.

Nav iespējams piedāvāt vienotu recepti visiem, jo katram cilvēkam ir sava pieredze, kas nosaka, kuri jautājumi katru nodarbina vairāk. Iespējams, ka  šeit varat atrast ko sev noderīgu.

Iesakām iepazīties ar ieteikumiem studijās. Varbūt, ka izdosies rast kādu atbildi uz patlaban sev aktuālu jautājumu, kas ļaus labāk justies un produktīvāk virzīties uz saviem mērķiem, vai arī palīdzēs atpazīt kādus jautājumus, par kuriem būtu vērts konsultēties.

 
I  STUDIJU UZSĀKŠANA 
Studiju uzsākšana. Kam pievērst uzmanību?
Studiju ikdiena. Ieteicamā rīcība
Sadarbība ar vecāko kursu studentiem – mentoriem
Ja ģimenē esi pirmais, kurš studē augstskolā
Vecāku atbalsts, uzsākot studijas

II STUDIJU MOTIVĀCIJA  
Veiksmīga studenta rīcība
Efektīvi studiju ieradumi
Laika plānošana
Motivācijas attīstīšana
Bailes no neveiksmes
Vilcināšanās iemesli
Kā pārvarēt vilcināšanos
Mērķu uzstādīšana
 
III STUDIJU PRASMES
Lekciju pieraksti
Aktīvā klausīšanās
Mācību uzdevumu izpildes uzsākšana
Akadēmiskie rakstu darbi
Uzrakstītā referāta pārbaude
Diskusija- argumentēšana
Līdzdalība semināros
Gatavošanās eksāmeniem
 
IV PERSONĪBAS RESURSI UN RISKI 
Dzīvesspēks
Dzīvesspēka attīstīšana
Pašcieņa
Problēmu risināšana
Sabalansēta ikdiena
Stresa izpausmes
Stresa pārvaldīšana
Ilgas pēc mājām
Vientulība
Sociālā trauksme
Pastāvīga trauksme
Personības no alkohola atkarīgo ģimenēm. Dzīves atziņas.
Atkarība no datoriem
Pārrautas attiecības
Grūtības intīmās attiecībās
Depresija
Palīdzība draugam, kurš domā par pašnāvību
Ja pārciesta seksuālā vardarbība
Drauga palīdzība vardarbībā cietušajam
Pasargāšanās no ļaunprātības
Ēšanas ieradumi
Alkohola lietošana
Konfliktu risināšana

Ieteikumu sagatavošanā izmantoti:

Eiropas un pasaules vadošo universitāšu Interenta resursi.

LU veikto 1.kursa studentu psiholoģiskās  adaptācijas  pētījumu rezultāti: 2000/ 2001; 2001./2002., 2002./2003. un 2006./2007. akadēmiskajos gados. Pētījumu veica: S. Miezīte & S. Voitkāne

Literatūras saraksts