Semināri, grupu uzdevumi

 • Grupu darbs ir nepieciešams, lai attīstītu un izstrādātu iedarbīgas un efektīvas prasmes, kas būs noderīgas reālās darba situācijās. Ļoti reti kāds savu darbu veic pavisam neatkarīgi no citiem.
 • Grupu darbs var būt produktīvāks, tādēļ ka tajā vairāki cilvēki piedalās ideju ģenerēšanā.
 • Grupu darbi bieži vien ir interesantāki, lai gan uzdevumi var būt komplicētāki.
 • Grupas dalībnieki var motivēt un atbalstīt viens otru.
Grupu darba problēmas
 • Dominēšana. Vienam vai diviem grupas locekļiem, iegūstot pārsvaru, pārējie zaudē interesi.
 • Kritiskums. Lai izrādītu savas zināšanas, daži grupas locekļi reizēm mēdz būt diezgan  kritiski. Dažkārt grupā rodas arī sacensība.
 • Konflikts. Dažkārt atvērts, reizēm – slēptā veidā.
 • Seksisms. Tiek akcentēts kāda dzimuma pārākums, par ko vērts informēt pasniedzēju.
 • Izvairīšanās. Grupa izvairās pildīt kopīgo uzdevumu. Bieži vien tas notiek tādēļ, ka dalībnieki baidās no neveiksmes vai tam ir kādi citi iemesli.
 • Kūtra klausīšanās. Neviens neklausās. Grupas dalībnieki darbojās kā neatkarīgi indivīdi, nevis kā grupa.
Daži ieteikumi
 • Darba gaitā vērts izanalizēt katra grupas locekļa prasmes un spēcīgās puses.
 • Darbībā izmantot „smadzeņu vētru” – attīstīt idejas un izveidot rīcības plānu.
 • Definēt uzdevumus un noteikt to pabeigšanas laiku, kā arī noteikt regulārus tikšanās laikus.
 • Sagatavot komunikācijai nepieciešamo dalībnieku sarakstu: tālruņa numuri, telpu numuri, e-pasta adreses.
 • Jau pirmajā tikšanās reizē vienoties par tikšanās vietu, laiku.  
 • Izvērtēt grupas panākumus un problēmas uzdevumu izpildē.
 • Ar visiem grupas locekļiem atklāti pārrunāt jebkuru radušos problēmu.