Kāda būs tava studiju ikdiena?

Kāda būs tava studiju ikdiena?
1. Nodarbības. Cik stundas nedēļā būs nodarbības? Tev jārēķinās ar lekcijām un patstāvīgi veicamo darbu apjomu. Laikus jānoskaidro nodarbību saraksts, jāizvērtē patstāvīgi veicamo darbu apjoms un termiņi, lai saplānotu laiku un sekmīgi tiktu galā ar programmu. 2. Cilvēki. Iesākumā tev visapkārt būs nepazīstami cilvēki. Arī daudzas telpas būs lielākas nekā skolā. Cilvēki, ar kuriem kopā studēsi, būs atšķirīgi no tiem, kurus biji paradis redzēt skolā. Studenti būs ieradušies no dažādām skolām, būs studenti, kuri strādās, un arī tādi, kuri iepriekš pārtraukuši studijas. Būs cilvēki ar dažādām zināšanām, spējām, prasmēm un interesēm. Bet jūs visi būsit studenti, kuri apgūst noteiktu programmu līdzīgu interešu laukā ar vienlīdzīgiem mācību spēkiem, lekciju sarakstu, laika grafikiem, novērtējumu un pieredzi augstskolā. 3. Uzturēšanās vieta. Dienu tu pavadīsi universitātē. Iespējams, ka pašlaik, studiju sākumā, tev varbūt pat nav īsti stabilas apmešanās vietas. Uzreiz ir nepieciešams iepazīties ar LU, universitātes telpām un ēkām, jo dažām programmām nodarbības notiek vairākās vietās pilsētā. LU fakultātēm ir savas bibliotēkas, lasītavas, kafejnīcas, datoru telpas, dažādi dienesti. Tu vari visur iegriezties, lai izprastu universitātes vidi un atmosfēru. Drīz vien tu atklāsi sev patīkamākās vietas nodarbībām, mācībām, ēšanai un atpūtai. 4. Laika plānošana. Tu ātri vien ievērosi, ka universitātē nav zvana, kas atgādinās tev (vai pasniedzējam), ka laiks beigt nodarbību. Tev pašam jāsameklē savs nodarbību saraksts, lai zinātu, kur un cikos ir nākamā lekcija, lai tu ierastos uz to laikā. Ļoti iespējams, ka tu strādāsi uz pusslodzi vai tev būs kādi citi pienākumi vienlaikus ar studijām, tādēļ ļoti būtiski ir pilnveidot laika plānošanu, ņemot vērā mācību uzdevumus un brīvā laika izmantošanu atslodzei. 5. Izaicinājumi. Studiju uzsākšana jaunajā vidē pati par sevi ir satraucoša. Kā jutīšos jaunajā studenta statusā? Bieži vien studenti izsakās par universitāti kā par bijību radošu, stimulējošu, nozīmīgu sev, lielisku, apbrīnojamu, pārsteidzošu, saistošu, atbildīgu pasākumu, jautru vietu, labvēlīgu vidi, nogurdinošu, patīkamu, vientuļu, biedējošu, draudzīgu. Kāda universitāte izrādīsies tev? Tu to iepazīsi pats, virzoties uz savu mērķi! Kādas izjūtas biežāk piedzīvo jaunie studenti. Mēs apzināmies, ka viena no lielākajām grūtībām ir tā, ka jātiek galā ar daudzām neskaidrībām, kas rodas jaunajā situācijā. Pašam jāpieņem dažādi lēmumi, rodas bažas par to, kā apkārtējie tevi novērtē, var rasties nedrošība sakarā ar neskaidriem mācību prasību standartiem un nepilnīgām studiju iemaņām. Šī situācija, kad liekas, ka daļēji zaudēta kontrole pār situāciju, dažiem var likties diezgan nepatīkama. Studiju sākumā daudz kas var šķist citādāks, nekā tas ticis cerēts. Tādēļ vērts zināt to, ka daudzas domas un izjūtas, kuras tu piedzīvo, ir visai izplatītas un ka dzīves pārmaiņas var katram no mums izraisīt dažādas reakcijas. Iespējams, ka:
 • tev liekas, ka visi citi ļoti viegli spēj iegūt draugus, turpretim tev šķiet, ka neveicas šajā jomā;
 • tev šķiet, ka visi pārējie izprot, kas no viņiem studijās tiek sagaidīts;
 • to, ko no tevis sagaida pārējie, (pasniedzēji, ģimene), tu izjūti kā ļoti augstas prasības;
 • daži studenti sāk jautāt paši sev, kādēļ gan viņi ir universitātē? Vai tas ir tāpēc, ka viņi paši to grib, vai liekas, ka kāds cits to vairāk vēlas;
 • daži studenti, atrodoties LU, var jautāt sev, vai šī programma ir tāda, kā es to biju sagaidījis?;
 • daži studenti lielā studentu skaita dēļ var justies apjukuši;
 • daži studenti īsti neizprot, kādēļ viņi ieradušies universitātē;
 • daudzi studijas izjūt kā ļoti nopietnas saistības gan attiecībā uz studiju maksu, gan ģimeni, gan saviem nākotnes plāniem;
 • citiem studentiem lielu spriedzi rada attālums no ģimenes, vecākiem, draugiem un adaptēšanās jaunajā vidē: jaunie pienākumi, mācību darbs, domāšanas veida maiņa.
Vecāko kursu studentu ieteikumi jaunajiem studentiem
 • Izmanto visus universitātes resursus.
 • Esi gatavs patstāvībai un brīvībai.
 • Apgūsti laika plānošanas iemaņas.
 • Attīsti savas studiju prasmes.
 • Neizlaid nodarbības.
 • Nekavējies ar mācību uzdevumu izpildi.
 • Izmanto draugu un ģimenes atbalstu.
 • Esi organizēts savā ikdienā.
 • Paļaujies uz sevi, uzturi pozitīvu motivāciju un attieksmi pret studijām.
Kā tev derētu rīkoties. Pirmajās nedēļās universitātē nemaz nav nepieciešams daudz laika, lai iepazītos ar cilvēkiem un iepazīstinātu viņus ar sevi. Izmanto arī nedaudz no sava laika, lai sakārtotu dzīvi tā, kā tas būtu tev pa prātam. Iekļaušanos savā studiju grupā veicinās tas, ja tu piedalīsies sava kursa rīkotajos vakaros, savas fakultātes un LU rīkotajos pasākumos. Tas palīdzēs iegūt draugus. Rūpējies par sevi. Pareiza un regulāra ēšana ir tikpat būtiska kā pietiekami ilgs miegs. Ja students izjūt stresu, mēs iesakām saglabāt „rutīnu” – ieradumus, ierasto dzīves ritmu, kas parasti palīdz atgūt enerģiju. Svarīgi saglabāt regulāra miega režīmu. Regulāri vingrojumi, lai uzturētu mundrumu un veselību, vienmēr palīdz, bet jo īpaši, ja saskaries ar jauniem izaicinājumiem. Universitātē ir arī laba izdevība pievērsties sportam un attīstīt savus vaļaspriekus. Tā vari iegūt arī jaunus draugus un domubiedrus! Iepazīsti sevi un savu spēju robežas! Studijas varētu būt laiks, lai tu vairāk iepazītu sevi, savu spēju robežas, un to, cik tu vari izturēt. Ir lietderīgi studiju gaitā iemācīties uzņemties atbildību par studijām un nodalīt to, kas patiešām ir tev pa prātam no tā, ko pavisam nevēlies darīt, izpildot savas programmas prasības. Izveido efektīvus studiju ieradumus, kas nodrošinās sekmīgākas studijas un to ka kļūsi par veiksmīgu studentu. Papildini savas mācību iemaņas, jo studijas universitātē atšķiras no mācībām skolā. Pēc pētījuma, kas tika veikts LU 2006. gada oktobra beigās, iesaistot pirmā kursa studentus, atklājās, ka 60–80% jauno studentu nav apmierināti ar savām mācību iemaņām. Augstskolā ir daudz vairāk patstāvīga darba, nepieciešamas svešvalodu zināšanas. Laikus pievēršot uzmanību tam, kā uzlabot savu studiju darbu, tu sekmīgāk virzīsies uz mērķiem.(Ieteikumi: Veiksmīgs students, Efektīvi studiju ieradumi). Saglabā līdzsvaru savā ikdienā! Nodali mācību darbu no brīvā laika izmantošanas atpūtai un savu interešu izkopšanai, citādi tu vari lieki izšķērdēt laiku, raizējoties par vienu, kamēr dari ko pilnīgi citu. Ja paralēli studijām tu strādā, centies plānot laiku tā, lai iedalītu laiku gan studijām, gan atpūtai. Ja tev jāgādā par ģimeni studiju laikā, tomēr, iedali laiku tikai sev. (Ieteikumi: Sabalansēta ikdiena.) Centies strādāt, sadalot laiku. Centies saglabāt augstas darbaspējas. Uzdoto darbu pēdējais izpildes termiņš vienmēr šķiet tālu, taču patiesībā tas pienāk pavisam ātri. Ja esi aizkavējis kādu darbu vai atpalicis no citiem, nevilcinies, centies tikt galā ar situāciju, nevis atlikt risinājumu uz rītdienu. Centies līdzsvarot laiku, ko pavadi ar draugiem, ar to, ko pavadi vienatnē. Draugi var būt lielisks atbalsts, bet var būt arī kā attaisnojums neizdarībai vai arī traucēklis taviem plāniem.( Ieteikumi: Laika plānošana. Vilcināšanās.) Rīkojies, ja rodas sarežģījumi. Ja rodas kādi sarežģījumi vai grūtības, labākais, ko tu vari darīt, ir nekavējoties sākt tos risināt, nevis atlikt uz vēlāku laiku un mocīties. Grūtības, sarežģījumi var tikai palielināties, ja tos atliek vai cenšas par tiem aizmirst. Ļoti reti sarežģījumi izzūd paši no sevis. Ja neesi skaidrībā, ko darīt, aprunājies ar kādu. Mums visiem ik palaikam ir nepieciešama palīdzība, lai tiktu galā ar kādiem sarežģījumiem. Bieži vien vislietderīgākais, kā tikt galā ar smagām domām un sajūtām, ir izmantot tās rīcības stratēģijas, kas jau iepriekš sevi pierādījušas un ir noderējušas. Ļoti ieteicams ir sameklēt kādu ar ko aprunāties, jo var izrādīties, ka citiem ir līdzīgas sajūtas un paņēmieni, kā rīkoties attiecīgajā situācijā.(Ieteikumi: Problēmu risināšana) Šaubas, vai esi nonācis īstajā vietā. Tas ir diezgan izplatīts jautājums studentu vidū – vai esmu izdarījis īsto izvēli, vai esmu īstajā vietā? Visbiežāk tomēr studenti iedzīvojas un nostabilizējas universitātē, un izbauda tajā pavadīto laiku. Ja tevi tomēr māc kādas bažas, aprunājies ar mentoriem, konsultantiem Studentu servisā, Karjeras centrā un ar visiem tiem, kuri varētu tev sniegt papildu informāciju un palīdzēt pieņemt kādu būtisku lēmumu.(Ieteikumi: Studiju motivācijas attīstīšana). Kur vērsties pēc atbalsta? Diezgan izplatīta ir doma, ka katram pašam jāspēj tikt ar visu galā un citiem jāparāda, ka viss it kā kārtībā. Tomēr pieredze rāda, ka vislabākais ir laikus meklēt palīdzību. Daudzi studenti konsultāciju servisu uztver kā pēdējo glābiņu, kur vērsties, nepamanot, ka, ja iepriekš būtu sākuši konsultēties, tad būtu aiztaupījuši sev gan laiku, gan sirdēstus. Ja nu radusies mazāka, vai lielāka problēma, jo ātrāk ķersies klāt, lai to risinātu, jo vienkāršāk būs to atrisināt. Sastopoties ar sarežģījumiem vai grūtībām, tev nāks pa labu, ja aprunāsies un gūsi atbalstu no:
 • draugiem vai ģimenes locekļiem;
 • kursa biedriem, mentoriem- vecāko kursu studentiem;
 • savas fakultātes, nodaļas darbiniekiem;
 • LU Studentu servisa konsultantiem;
 • LU Studentu servisa konsultantu-psihologu, tālr. 7034392,  e-pasts: psihologs-konsultants@lu.lv;
 • LU Studentu servisa Karjeras centra konsultantiem, tālr. 7034410;
 • LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģiskās palīdzības centra konsultantiem, tālr. 7034020;
 • vari izmantot arī citu universitāšu mājas lapas, kur ievietota informācija studentiem par daudziem jautājumiem.