Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte (MDZF) ir izveidota 2024. gadā, apvienojot Bioloģijas, Ķīmijas, kā arī Medicīnas fakultāti un Bioloģijas institūtu, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtu un Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtu. Šī integrētā pieeja piedāvā plašu spektru studiju programmu, kas aptver visu dzīvo būtņu izpēti, ķīmisko vielu ietekmi uz veselību un modernās medicīnas tehnoloģijas.

Fakultāte iedvesmo studentus izprast dzīves sarežģītību un veicina zinātniskās izpētes attīstību, radot jaunas iespējas veselības aprūpē un dzīvības zinātnēs. Fakultātes mērķis ir nodrošināt augstu izglītības kvalitāti un sagatavot studentus veiksmīgai karjerai un dzīvei, kas ir veltīta sabiedrības veselības un labklājības uzlabošanai.

MDZF studijas noris: 

  • Jelgavas ielā 1 - bioloģijas un ķīmijas studiju programmās;
  • Jelgavas ielā 3 - medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās.

Dekāna p.i.

Doc. Jāzeps Logins