Medicīna un veselības zinātnes- doktora studiju programma

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba veicējus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs. Nodrošināt pedagoģiskā un pētnieciskā darba, kā arī organizācijas un vadības prasmju apgūšanu visaugstākajā līmenī.

Programmas absolventi iegūst starptautiski pielīdzināmu zinātniskā doktora grādu.
 

Programmas direktors

Medicīnas un veselības zinātnes:

  1. Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija;
  2. Klīniskā medicīna;
  3. Veselības un sporta zinātnes;
  4. Medicīniskā biotehnoloģija;
  5. Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīnas ekspertīze.

(Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumiem Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm")

Pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem ar zinātņu doktora grādu pārsniedz piedāvājumu.  Darba devēji ir ieinteresēti speciālistos ar visaugstāko kvalifikāciju, jo zinātniskie pētījumi ceļ klīniku vai organizāciju prestižu. Studiju programmas absolventi strādā atbilstoši specialitātei slimnīcās, augstskolās, zinātniskās pētniecības institūtos vai citās institūcijās, kas saistītas ar sabiedrības veselību. Absolventi ir mācībspēki, slimnīcu nodaļu, asociāciju, biedrību un citu organizāciju vadītāji un dalībnieki.

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē (PLK)
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2500 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 8100 EUR gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī - 7 budžeta vietas
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) medicīnas un veselības zinātnēs
  1. Maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, ķīmijā, uzturzinātnē, māszinībās, profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds, profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā.
  2. Iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.