Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte (ESZF) ir izveidota 2024. gadā, apvienojot Sociālo zinātņu fakultāti, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, kā arī Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru. Fakultātē studiju un pētniecības darbs noris ekonomikā un uzņēmējdarbībā, socioloģijā un sociālajā darbā, politikas zinātnē, kā arī plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnē.

Līdz Rakstu mājas atvēršanai LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā ESZF studiju darbs norisināsies: 

  • Aspazijas bulvārī 5 - ekonomikas un uzņēmējdarbības studiju programmās;
  • Lauvas ielā 4 -  socioloģijas, sociālā darba, politikas un komunikācijas zinātnes studiju programmās.

Dekāna p.i.

Prof. Jānis Priede