2021. gada 30. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Rasma Mozere, Dace KazākaToms Rostoks, Nikola Ošniece – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka LU X fakultātes students/-e ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 6. punktā noteikto godprātības principu, bakalaura darba aizstāvēšanas apelācijas procesā un sūdzībā LU rektoram minot atsevišķus nepatiesus faktus  un negodprātīgi interpretējot faktus par sadarbību ar bakalaura darba vadītāju X;
  2. ieteikt studentam/-ei turpmāk, sadarbojoties ar LU akadēmisko personālu un īstenojot savas likumiskās tiesības, iesniegt apelācijas un sūdzības, norādīt precīzu informāciju un interpretēt faktus, atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksā definētajam godprātīguma principam.