2022.gada 20. janvāra sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) šādā sastāvā – Agnese Osīte, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Dace Raipale, Dace Kazāka Toms Rostoks, Nikola Ošniece - izskatīja X studējošā/-ās iesniegumu,

Ētikas komisija nolēma:

1) ka, ņemot vērā ilgo laika periodu, kas pagājis kopš 2020.g. jūnija, kā dēļ arī nav iespējams iegūt MS Teams nodarbību ierakstus, Ētikas komisija nav guvusi apstiprinājumu, ka pret bijušo X fakultātes maģistra studiju programmas studējošo X būtu veikta neētiska rīcība no docētāju X, Y un Z puses studiju procesā.

2) Izvērtējot detalizēti paustos X fakultātes docētāju skaidrojumus gan Ētikas komisijai, gan Izglītības kvalitātes valsts dienestam par radušos situāciju, Ētikas komisija aicina turpmāk X studējošo godprātīgi un taisnīgi vērtēt mācībspēku darbu un studiju procesu kopumā, kā arī norāda, ka ikviens studējošais/-ā ir līdzatbildīgs studiju procesā un tā kvalitātē, katram studējošajam ir pienākums veltīt visas pūles zināšanu ieguvei lekcijās, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgajā darbā, kopumā godprātīgi pildot akadēmiskās saistības.