Projekta nosaukums: "Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem"
Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/113
Projekta partneris: APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.-29.02.2020. (36 mēneši)
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 647 520,70 EUR,  Latvijas Universitātes daļa 432 614,09 EUR.
Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksandrs Rapoports
Projekta administratīvais vadītājs: Viktorija Juhņeviča
Projekta mērķis ir biotehnoloģisko pamatu izstrāde bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem.
Projekta galvenie rezultāti: 7 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa un 1 bezatlikuma tehnoloģija bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu ieguvei no rapšu salmiem.

Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.03.2017–31.05.2017

Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.06.2017–31.08.2017

Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.09.2017–30.11.2017

Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.12.2017–28.02.2018

Atskaite par veiktajām darbībām 5. pārskata periodā 01.03.2018–31.05.2018

Atskaite par veiktajām darbībām 6. pārskata periodā 01.06.2018–30.09.2018

Atskaite par veiktajām darbībām 7. pārskata periodā 01.10.2018–31.12.2018

Atskaite par veiktajām darbībām 8. pārskata periodā 01.01.2019–31.03.2019

Atskaite par veiktajām darbībām 9. pārskata periodā 01.04.2019–30.06.2019

Atskaite par veiktajām darbībām 10. pārskata periodā 01.07.2019–30.09.2019

Atskaite par veiktajām darbībām 11. pārskata periodā 01.10.2019–31.12.2019

Atskaite par veiktajām darbībām 12. pārskata periodā 01.01.2020–29.02.2020

Pēdējās izmaiņas veiktas