Būvdarbi no 20 000.00 līdz 169 999.99 eiro

Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma līguma priekšmets Papildus informācija Jaut., atb.
LU 2018/31_I Remontdarbi Latvijas Universitātes fakultātēs Aspazijas bulvārī 5, Rīgā un Visvalža ielā 4a, Rīgā

Līgums SIA "UL nami"

Lēmums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

LU 2017/81_I Transformatoru apakšstacijas TP1416 elektroiekārtas rekonstrukcija

Līgums SIA "Reck"

Nolikums

Lēmums

11.12.2017.
LU 2017/77_I Remontdarbi Latvijas Universitātes ēkās

Līgums SIA "Latbūvnieks"

01.02.2018.Lēmums par rezultātiem

Nolikums

Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

LU 2017/65_I Apkures sistēmas projektēšana, autoruzraudzība un izbūve

Līgums SIA "TAUPI" 2.daļa

Līgums SIA "TAUPI" 1.daļa

12.10.2017.Lēmums par rezultātiem

Protokols 25.09.2017.

Nolikums ar prezicējumiem 25.09.2017.

LU 2017/48_I  Remontdarbu veikšana Latvijas Universitātes valdījumā esošajā ēkā Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā

Līgums SIA "PRO DEV"

Lēmums

LU 2017/38_I Remontdarbu veikšana Latvijas Universitātes valdījumā esošajā ēkā Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā

Lēmums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

25.05.2017.

LU 2017/3_I

Latvijas Universitātes valdījumā esošo ēku remontdarbu veikšana

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Lēmums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

6.03.2017. 
LU 2015/45_I LU Vēstures institūta etnogrāfisko materiālu krātuves iekārtošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā

Līgums - SIA "Burtnieks R"

 

Nolikums

 

Lēmums

 

LU 2015/83_I Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā

Līgums - SIA "Pristis"

 

Protokols 11.12.2015.

 

Nolikums

 

Pielikumi:

2. stāvs

3. stāvs

4. stāvs

 

30.11.2015.

27.11.2015.

LU 2015/61_I Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā,darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana

Vienošanās - SIA "Fidem Property Group"

 

Līgums - SIA "Fidem Property Group"

 

Protokols 05.11.2015.

Protokols 03.11.2015.

 

Nolikums

TS-1

TS-2

TS-3

TS-4

TS-5

TS-6

 

 

28.10.2015. I

28.10.2015. II

LU 2015/46_I Latvijas Universitātes ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 12, Rīgā, ielas fasādes krāsu pases izstrāde un saskaņošana, ielas fasādes 739 m² remonts, parādes durvju remonts

Līguma grozījumi - SIA "Fasāde PRO"

 

Līguma grozījumi - SIA "Fasāde PRO"

 

Līgums - SIA "Fasāde PRO"

 

Protokols 08.10.2015.

 

Nolikums

 

Robežu plāns

 

Tehniskās inventarizācijas lieta

 

Tāmes veidlapa

 

25.09.2015.
LU 2015/53_I_ERAF LU Fizikas un matemātikas fakultātes laboratorijas korpusa ēkas 1.stāva Zeļļu ielā 23, Rīgā vienkāršota atjaunošana” ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība”projekta “Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām

Līgums - SIA "LC būve"

Iepirkuma komisijas lēmums

Nolikums

Darbu daudzumu saraksts

Specifikācijas

Protokols 11.09.2015.

10.09.2015._1

10.09.2015._2

LU 2015/37_I

Mācību ēkas Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi

Nolikums

Interjera projekts

Līguma grozījumi - SIA "Fidem Property Group"

Līgums - SIA "Fidem Property Group"

Līgums - SIA "Advanced Electronic Systems"

Protokols 07.09.2015.

LU 2015/50_I Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā,telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi

Nolikums


Pielikumi:

1.stāva fragments.docx

TS-1. I stāva plāns.jpg

TS-2. II stāva plāns.jpg

TS-3.III stāva plāns.jpg

TS-4.IV stāva plāns.jpg

TS-5.V stāva plāns.jpg

TS-6.VI stāva plāns.jpg

TS-7.VII stāva plāns.jpg

TS-8.Pagrabstāva plāns.jpg

Visi pielikumi kopā

Līgums - SIA "Advanced Electronik Systems"

Līgums - SIA "Burtnieks R"

Protokols 20.08.2015.

Protokols 12.08.2015.

LU 2015/42_I Mācību ēkas Visvalža ielā 4a, Rīgā, telpu remonts izlases veidā

Nolikums

Protokols 30.07.2015.

Līgums

20.07.2015
LU 2015/41_I_ERAF Būvdarbi Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā ēkas funkcionalitātes uzlabošanai

Nolikums

Pielikumi

 

Līgums

 

Lēmums - protokols

LU 2014/50_I Papildus remonta darbi LU mācību ēkāAspazijas bulvārī 5, Rīgā

Nolikums

TS-1.1.stāvs

TS-2.5.stāvs

Līgums

Ziņojums 19.12.2014.

LU 2014/39_I Papildus remonta darbi LU PPMF mācību ēkā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā

Nolikums

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 2

Ziņojums 23.09.2014.

Līgums - SIA BAULAT

LU 2014/31_I_ERAF Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām

Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/31_I_ERAF, ir piešķirtas pilnsabiedrībai “LNK Industries Group” par līgumcenu 168 636, 55 EURO bez PVN.

Protokols

Līgums

LU 2014/32_I Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā

Nolikums

Protokols - lēmums

Līgums SIA "V Service"

Līgums SIA "Būve un remonts"

Protokols 27.08.2014.

LU 2014/ 29_I Latvijas Universitātes PPMF mācību ēkas Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā,  mācību telpu remonts izlases veidā

Nolikums

Ziņojums

Līgums

LU 2014/ 28_I LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi

Nolikums
Pielikumi

Līgums - SIA "TELETEK Trade"

Līgums - SIA "Baulat"

Līgums - SIA "Būve un remonts"

Ziņojums 07.08.2014.

Ziņojums

LU 2014/27_I Latvijas Universitātes mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, fasāžu elementu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi

Nolikums

Pielikumi

Noslēguma ziņojums
Līgums
Līgums

LU 2013/49_I LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejasmezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārzatualešu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā

Līgums

Nolikums

Noslēguma ziņojums

 

LU 2013/38_I_ERAF Tehniskā projekta izstrāde (lit.010), vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde (lit.015)  un autoruzraudzība (lit.010 un lit.015) ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām

Līgums SIA "Lūsis V"

Papildvienošanās SIA "LŪSIS V"

Nolikums

Plāna skice nr.1
Plāna skice nr.2

Ziņojums 14.10.2013.

30.09.2013.
LU 2013/36_I_ERAF Tehniskā projekta izstrāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām

Nolikums

Plāna skice nr.1
Plāna skice nr.2 Protokols 12.09.2013.

Protokols par tehniskas kļūdas labojumu
Protokols
Protokols par precizējumiem
Nolikums ar precizējumiem

LU 2013/35_I LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā

Nolikums

Ziņojums

Līgums 04.09.2013. 

 16.08.2013.
LU 2013/32_I LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā Nolikums  
LU 2013/28_I LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotas renovācijas projekta izstrādāšana un remonts Nolikums  
LU 2013/17_I Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācību un darba telpu remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Nolikums

TS-1. Pagrabstāvs

TS-2. I stāvs

TS-3. II stāvs

TS-4. IV stāvs

 
LU 2013/14_I LU Konfūcija institūta mācību centraierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā

Nolikums

Noslēguma ziņojums 24.04.2014.

TS-1.IV_stāvs

TS-2.II_stāvs

 
.