Ja esi ieguvis studiju vietu LU, tad reģistrējies un slēdz studiju līgumu no 31. jūlija līdz 4. augustam atbilstošajā LU fakultātē vai filiālē.

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks fakultātēs:

Grafiks fakultātēs kopā

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks filiālēs:

Grafiks filiālēs kopā

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Ja neesi nofotografējies LU pieteikšanās laikā, tad to var izdarīt reģistrācijas laikā.

Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek:

 1. no 18. jūlija līdz 24. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī sestdien, 22. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, foajē;
 2. no 31. jūlija līdz 4. augustam darba dienās no 8.30 - 12.30 un no 13.00 - 17.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
 3. no 31. jūlija līdz 4. augustam fakultāšu noteiktajā reģistrācijas laikā LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3;

Pēc reģistrācijas un līguma noslēgšanas:

 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
 • Lai saņemtu budžeta stipendiju, jāpiesakās elektroniski www.luis.lv akadēmiskā gada rudens reģistrācijas un pirmās studiju nedēļas laikā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, kuru saņemsi reģistrējoties studijām. Gadījumā, ja paroli neatceries vai esi nozaudējis, to ir iespēja atjaunot vietnē - https://paroles.lu.lv
 • Reģistrējies arī sporta nodarbībām
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā
 • Tu vari pieteikties arī LU mecenātu stipendijām
 • Studenta apliecību varēsi saņemt fakultātē vai filiālē, uzsākot studijas
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.