Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Fizika BSP
Matemātika BSP
Matemātiķis statistiķis PBSP
Optometrija BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
31.07. 10.00–17.00
01.08. 10.00–15.30
2. kārta
Datums Laiks
02.08. 10.00–18.00
03.08. 10.00–16.00
04.08. 10.00–13.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Jelgavas ielā 3, 509. telpa

31. jūlijā un 1. augustā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 2. līdz 4. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā