Sociālo zinātņu fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Informācijas pārvaldība BSP
Komunikācijas zinātne BSP
Politikas zinātne BSP
Socioloģija BSP
Sociālais darbs PBSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–17.00
20.07. 10.00–15.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–17.00
22.07. 10.00–17.00
23.07. 10.00–15.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Lauvas iela 4, Berlin auditorija

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā