Sociālo zinātņu fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Informācijas pārvaldība BSP
Komunikācijas zinātne BSP
Kultūras un sociālā antropoloģija BSP
Politikas zinātne BSP
Socioloģija BSP
Sociālais darbs PBSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
31.07. 10.00–17.00
01.08. 10.00–15.00
2. kārta
Datums Laiks
02.08. 10.00–17.00
03.08. 10.00–17.00
04.08. 10.00–15.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Lauvas iela 4

31. jūlijā un 1. augustā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 2. līdz 4. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā