Medicīnas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Ārstniecība 2. līm. PSP
Farmācija BSP
Zobārstniecība 2. līm. PSP

Māszinības
(uzņemšanai 1. semestrī)

PBSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 9.30–17.30
20.07. 8.30–15.30
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 9.00–17.00
22.07. 9.00–18.00
23.07. 8.30–14.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Jelgavas iela 3, 106. telpa

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā