Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Ekonomika BSP
Biznesa vadība (latviešu un angļu valodas grupām) BSP
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PBSP
Finanšu menedžments PBSP
Grāmatvedība, analīze un audits BSP

Industriālās inženierijas vadība
(latviešu un angļu valodas grupām)

PBSP
Starptautiskā ekonomika un
komercdiplomātija (latviešu un angļu valodas grupām)
BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–14.00
20.07. 10.00–14.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 11.00–15.00
22.07. 13.00–18.00
23.07. 10.00–14.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, 324. telpa

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā