Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma

Līmenis

Skolotājs (Rīgā), apakšprogrammas:

 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs
   
 • Matemātikas skolotājs
   
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
   
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
   
 • Angļu valodas skolotājs
   
 • Vācu valodas skolotājs
   
 • Datorikas skolotājs
   
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
   
 • Dabaszinātņu skolotājs
 

PBSP

Māksla

PBSP

Sākumizglītības skolotājs (Rīgā) PBSP
Pirmsskolas skolotājs 1. līm. PSP
Psiholoģija BSP
Sporta treneris (Rīgā) 1. līm. PSP
Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–16.00
20.07. 10.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–16.00
22.07. 12.00–18.00
23.07. 10.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 325. telpa

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā