Vēstures un filozofijas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Filozofija BSP
Vēsture BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–18.00
20.07. 10.00–15.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–15.00
22.07. 13.00–18.00
23.07. 10.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, dekanāts (233. telpa)

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā