Humanitāro zinātņu fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas BSP
Āzijas studijas, apakšprogrammās:
Tuvo Austrumu studijas
Japānas studijas
Sinoloģija
BSP
Baltu filoloģija BSP
Kultūras un sociālā antropoloģija BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 13.00–18.00
20.07. 9.00–14.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–15.00
22.07. 13.00–18.00
23.07. 9.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Visvalža iela 4a

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā