Datorikas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Datorzinātnes BSP
Programmēšana un datortīklu administrēšana 1. līm. PSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 9.30–13.30 un
14.30–18.30
20.07. 9.30–14.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 14.00–18.00
22.07. 9.30–12.00
23.07. 9.30–10.30

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, 345. telpa

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā