Datorikas fakultātē studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Datorzinātnes (latviešu un angļu valodas grupām) BSP
Programmēšana un datortīklu administrēšana 1. līm. PSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
31.07. 9.00–18.30
01.08. 9.00–12.00
2. kārta
Datums Laiks
02.08. 14.00–16.00
03.08. 9.00–11.00
04.08. 9.00–10.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Raiņa bulvāris 19, 345. telpa

31. jūlijā un 1. augustā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 2. līdz 4. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā