Latvijas Universitātes (LU) Izglītības zinātņu un pedagoģijas fakultāte (IZPF) LU struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju – kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomu. Fakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. IZPF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā, īpaši klīnisko, skolas un organizācijas psihologu. Tā piedāvā topošiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta “Skola 2030” koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no  pirmsskolas līdz vidusskolai.

IZPF dinamiski līdzdarbojas Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņu procesā, sekmējot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību, studiju procesā savienojot novatoriskas teorētiskās studijas ar praksi. Fakultātes docētāji ir iesaistīti daudzveidīgos starptautiskos akadēmiskos un zinātnes projektos, kuros līdzdarbojas arī studenti.

Dekāne

Prof. Linda Daniela